Αρχική  / Διαγωνισμοί - Πρωτιές / Πρώτες επαφές σταθμών SV με άλλες χώρες (VHF)
Ανακοινώσεις - Πρώτες επαφές σταθμών SV με άλλες χώρες (VHF)

4/1/2019

ALL EXCEPT EME

ALL EXCEPT EME περισσότερα