Ανακοινώσεις - Βίντεο

15/2/2009

Eπικοινωνία με τον διαστημικό σταθμό ISS δια φωνής Sandra Magnus KE5FYE

Eπικοινωνία με τον διαστημικό σταθμό ISS δια φωνής Sandra Magnus KE5FYE περισσότερα

16/8/2008

Φρυκτωρίες – Γέφυρες φιλίας

Φρυκτωρίες – Γέφυρες φιλίας περισσότερα