Ανακοινώσεις

6/5/2015

Αίολος 2

Την Κυριακή 10 Μαίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη αποστολή της ομάδας Αίολος.

http://hellashab.blogspot.gr

Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ θα συνδράμουν την ομάδα Αίολος, με 3 ομάδες, οι δυο από την Αθήνα και η μία από την ΟΕΑ της ΕΕΡ στην Καλαμάτα.

Οι ομάδες θα είναι εξοπλισμένες με πομποδέκτες για APRS και επικοινωνίες φωνής ώστε να γίνει εφικτή η παρακολούθηση της πορείας του μπαλονιού καθώς και η ανάκτησή των πομποδεκτών που θα μεταφέρει στην στρατόσφαιρα.

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό μαζί μας, για την καλύτερη οργάνωση μας, και τον διαμοιρασμό των ατόμων στα σημεία παρατήρησης.