Αρχική  / Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης / Ανακοινώσεις / Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΚΕΑν)
Ανακοινώσεις

13/3/2014

Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΚΕΑν)

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΡ της 29ης Ιανουαρίου 2014, ανανεώθηκε η θητεία του Εφόρου της ΕΚΕΑν,

Χρήστος Κουγιουμτζόγλου, SV1IYAκαθώς και των μελών της ΕΚΕΑν,

α. Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER

β. Δημήτριος Φυτσιλής, SV1EBA

γ. Απόστολος Κεφάλας, SV1LJJ