Ανακοινώσεις

18/8/2013

Άρθρα από το 2007

Κεραίες, κατεβαστε το άρθρο εδώ

QRP Tuner, κατεβαστε το άρθρο εδώ

Ακουστικό φίλτρο για το FT-817, κατεβάστε το άρθρο εδώ

Προενισχυτής λήψης για τα 2Μ, κατεβάστε το άρθρο εδώ

Multimode interface, Κατεβάστε το άρθρο από εδώ

Κεραία double bazooka, κατεβάστε το άρθρο από εδώ