Αρχική  / Ελληνική Λέσχη Τηλεγραφίας / Νέα / Πρώτο κύπελο της Ελληνικής λέσχης Τηλεγραφίας
Ανακοινώσεις

26/7/2011

Πρώτο κύπελο της Ελληνικής λέσχης Τηλεγραφίας

Πρώτο κύπελο της  Ελληνικής λέσχης Τηλεγραφίας

Ρόδος, 25 Ιουλίου 2011
1st Greek Telegraphy Club (G.T.C.) CW Cup

Σκοπός διαγωνισμού: Η διενέργεια επαφών σε CW με τα μέλη του Greek Telegraphy Club (G.T.C.) και η
προώθηση του CW mode στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα
Περίοδος διεξαγωγής: Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011 - 12:00 UTC έως Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011 -
12:00 UTC
Διαμόρφωση: Αποκλειστικά CW (A1A)
Συχνότητες λειτουργίας: 80m (3.520Mhz – 3.530Mhz)
40m (7.020Mhz – 7.030Mhz)
20m (14.030Mhz – 14.060Mhz)
15m (21.030Mhz – 21.060Mhz)
10m (28.030Mhz – 28.060Mhz)
Τα εύρη συχνοτήτων είναι τα προτεινόμενα από το G.T.C.
αλλά επαφές μπορούν να γίνουν οπουδήποτε επιτρέπει το
επίσημο band plan σε CW
Κατηγορίες συμμετοχής: A. SOAB (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ανεξαρτήτως ισχύος εξόδου
στην κεραία)
B. SOAB/QRP (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ισχύς
εξόδου στην κεραία έως και 5W PEP). Οι σταθμοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή
την κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν /QRP μετά το διακριτικό τους.
RST: Μέλη του G.T.C. : RST + GTC + 3-ψήφιος αριθμός μέλους (π.χ. για τον αρ.
μέλους 28 το report πρέπει να σταλεί ως 599 GTC 028)
Μη-μέλη του G.T.C. : RST + Serial No. αρχίζοντας από το 001
Σταθμοί: Μπορούν να γίνουν επαφές με οποιονδήποτε σταθμό, αλλά μόνο μία ανά μπάντα. Οι
συμμετέχοντες σταθμοί-μέλη του G.T.C. οφείλουν να συμμετέχουν με τα ατομικά διακριτικά
κλήσεώς τους και όχι υπό κάποιο ειδικό διακριτικό κλήσης.
QSO Points: Επαφές με σταθμούς-μέλη του G.T.C. : 10 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μη μέλη του G.T.C. : 1 βαθμός
Multipliers: Κάθε επαφή με σταθμό-μέλος του G.T.C. ανά μπάντα ισοδυναμεί με
ένα (1) Multiplier. Εάν π.χ. δουλέψετε τον ίδιο σταθμό-μέλος του G.T.C. σε 3
διαφορετικές μπάντες, μετράει για 3 multipliers.
Total Score: Το συνολικό score προκύπτει από το άθροισμα των QSO Points (όπως περιγράφονται
παραπάνω) x το σύνολο των multipliers.
Υποβολή logs: Τα ηλεκτρονικά logs της συμμετοχής σας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως και τις 30 Οκτωβρίου 2011 μέσω e-mail στον European Communications Manager του G.T.C. , Ευστάθιο
Μαλιάκη SV5DKL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sv5dkl@rho.forthnet.gr
Στο <Subject:> του e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναγράψετε το διακριτικό κλήσης του
συμμετέχοντος σταθμού καθώς και την κατηγορία συμμετοχής (Α ή Β).
Δεκτά θα γίνουν μόνο τα ημερολόγια που έχουν αποσταλεί μέχρι και την παραπάνω
ημερομηνία και που είναι πλήρως συμπληρωμένα (δηλ. περιέχουν κατ’ελάχιστο για κάθε
QSO τα εξής στοιχεία: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Serial No. sent, RST received,
Serial No. received).
Λόγω του ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ειδικό software για την υποστήριξη του G.T.C. CW
Cup, θα γίνουν δεκτά ηλεκτρονικά ημερολόγια σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι μορφές:
ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows).
Επιπλέον, δεκτά θα γίνουν και χειρόγραφα ημερολόγια με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 30
Οκτωβρίου 2011, τα οποία, επίσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν για κάθε QSO όλα τα
προαναφερθέντα στοιχεία. Τα χειρόγραφα ημερολόγια πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση
Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL, Γ. Γεωργιάδη 2, Τ.Κ. 85100, Ανάληψη, Ρόδος, Ελλάς.
Όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του συμμετέχοντος
σταθμού (Callsign, Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση αλληλογραφίας) καθώς και την κάτωθι
φράση:
΄΄Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συμμετοχή μου στο 1st G.T.C. CW Cup διέπεται από τους
κανονισμούς που όρισε η επιτροπή του G.T.C. CW Cup και από τα δικαιώματα και
περιορισμούς που ισχύουν για την ραδιοερασιτεχνική άδεια του σταθμού μου. Θα
αποδεχθώ ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της επιτροπής αποτελεσμάτων του 1st
G.T.C. CW Cup΄΄
Αποτελέσματα: Τα επίσημα αποτελέσματα του 1st G.T.C. CW Cup θα ανακοινωθούν στο Greek HamFest
2012, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2012.
Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της επιτροπής αποτελεσμάτων του G.T.C. CW Cup είναι
οριστικά και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Βραβεία: Στον νικητή της κατηγορίας Α. SOAB (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα
απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 30 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στον νικητή της κατηγορίας Β. SOAB/QRP (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα
απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 18 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Σε όλους τους σταθμούς που θα υποβάλλουν ημερολόγια θα απονεμηθεί αναμνηστικό
lapel pin (σήμα πέτου) για την συμμετοχή τους στο 1st G.T.C. CW Cup.

Πολλά 73 & 55
Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL , GTC #028
European Communications Manager - Greek Telegraphy Club