Αρχική  / Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών / Νέα / Υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ.
Ανακοινώσεις

23/6/2020

Υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

Υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

Υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών
Κυριακή 12/7/2020 ή, σε περίπτωση μη επίτευξης
απαρτίας, Κυριακή 19/7/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο τις Ε.Ε.Ρ. σε συνέχεια της συνεδρίασής του στις 22/6/2020 ανακοινώνει ότι ο συνάδελφος, που υπέβαλε εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά του και πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, είναι:

Υποψήφιος Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΡΑΪΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1GE


Καλούνται όλα τα Τακτικά Μέλη να προσέλθουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών και να ψηφίσουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο 2020 έως Δεκέμβριο 2021.

Τα Τακτικά Μέλη της περιφέρειας θα μπορέσουν να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας. Τα σχετικά έγγραφα τους απεστάλησαν ταχυδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού.