Αναφορά Ελέγχου Ημερολογίων

Ρόδος, 24/05/2016

Η αναφορά ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων του 5ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας έχει ολοκληρωθεί.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αναφορές UBN του κάθε διαγωνιζόμενου, οι οποίες συνοπτικά συμπεριλαμβάνουν:

  • το αρχικά υπολογιζόμενο score, σύμφωνα με το ημερολόγιο που υπέβαλλε ο κάθε διαγωνιζόμενος,
  • το σύνολο των uniques, δηλ. των σταθμών που εμφανίζονται μόνο στο υποβληθέν ημερολόγιο, αλλά δεν εμφανίζονται στα ημερολόγια κανενός άλλου διαγωνιζομένου,
  • το σύνολο των bad, δηλ. των επαφών που κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία του QSO είναι λανθασμένο, π.χ. το διακριτικό, ή η ληφθείσα αναφορά λήψης,
  • το σύνολο των nil, δηλ. των επαφών με σταθμούς οι οποίοι δεν υπέβαλλαν το ημερολόγιό τους (είτε καθόλου, είτε ληξιπρόθεσμα),
  • το σύνολο των πόντων που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το σύνολο των πολλαπλασιαστών που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το τελικό score που επέτυχε ο διαγωνιζόμενος.

Αναφορές UBN

Cat. B

SV1JGW/QRP
INIT. SCORE: 36400
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 5
TOTAL POINTS LOST: 35
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 33165
SV1CEI/QRP
INIT. SCORE: 17685
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 14
TOTAL POINTS LOST: 85
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 13680
TA3/HB9FIH/QRP
INIT. SCORE: 16200
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 9
TOTAL POINTS LOST: 55
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 13590
SV1GRN/QRP
INIT. SCORE: 8800
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 7420
YO6EX/P
INIT. SCORE: 1935
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 7
TOTAL POINTS LOST: 45
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1360
SV1KU/QRP
INIT. SCORE: 1000
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 12
TOTAL POINTS LOST: 55
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 580


Cat.A

SV8GKE
INIT. SCORE: 105300
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 59
TOTAL POINTS LOST: 300
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 85800

SV4FFL
INIT. SCORE: 67915
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 31
TOTAL POINTS LOST: 180
TOTAL MULTS LOST: 5
FINAL SCORE: 53130
SV1OAA
INIT. SCORE: 37455
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 25
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 34410
SV5DKL
INIT. SCORE: 46605
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 48
TOTAL POINTS LOST: 265
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 32550
SV1AJO
INIT. SCORE: 34080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 35
TOTAL POINTS LOST: 210
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 22230
SV1/SV2FWV
INIT. SCORE: 23010
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 23
TOTAL POINTS LOST: 55
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 19090
SV4AAQ
INIT. SCORE: 18480
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 7
TOTAL POINTS LOST: 50
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 15300
SV3GKY
INIT. SCORE: 13590
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 11760
SV4FFK
INIT. SCORE: 9500
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 15
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 8740
SV1CQN
INIT. SCORE: 11220
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 23
TOTAL POINTS LOST: 130
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 7980
SV1/SV5FRI
INIT. SCORE: 9310
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 21
TOTAL POINTS LOST: 120
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 5920
SM4RYF
INIT. SCORE: 4850
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 4275
9A1AA
INIT. SCORE: 3800
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 3800
DG0KS
INIT. SCORE: 3190
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 3190
OH2BN
INIT. SCORE: 3220
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 2860
SV2DSJ
INIT. SCORE: 7540
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 50
TOTAL POINTS LOST: 270
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 2790
DH2URF
INIT. SCORE: 2640
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2640
SM5CSS
INIT. SCORE: 2080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2080
SV9COL
INIT. SCORE: 1750
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1750
SV1RP
INIT. SCORE: 1855
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 15
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1500
SP3BES
INIT. SCORE: 1470
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1175
I6HWD
INIT. SCORE: 2730
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 12
TOTAL POINTS LOST: 85
TOTAL MULTS LOST: 5
FINAL SCORE: 990
US3LX
INIT. SCORE: 1440
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 25
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 930
YT6M
INIT. SCORE: 930
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 930
RV3DBK
INIT. SCORE: 520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 520
SV1LV
INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 360
YO2CJX
INIT. SCORE: 520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 130
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 330
SV1DOO
INIT. SCORE: 1110
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 22
TOTAL POINTS LOST: 120
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 325
SV4AFY
INIT. SCORE: 250
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 250
SV8BHN
INIT. SCORE: 250
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 250
SV8GFW
INIT. SCORE: 250
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 250
F4GFT
INIT. SCORE: 100
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 100
SQ2GXO
INIT. SCORE: 100
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 100
SV1ENG
INIT. SCORE: 270
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 18
TOTAL POINTS LOST: 55
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 70
G4OGB
INIT. SCORE: 90
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 40
SV3DCX
INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40
DJ1YFK
INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10
YO3GNF
INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 0
PY4TW
INIT. SCORE: 0
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 9
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 0