Αρχική  / Ελληνική Λέσχη Τηλεγραφίας / Η Τηλ/φία πεθαίνει;
Η Τηλ/φία πεθαίνει;

Είναι ο κώδικας Μορς νεκρός;

Με την πρόσφατη απόφαση της ITU να μην είναι υποχρεωτικό το CW στις ραδιοερασιτεχνικές εξετάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργήθηκαν αρκετά ερωτηματικά για το εάν σήμανε η ώρα για το τέλος αυτού του mode.

Φαίνεται αρκετά συχνά ότι εκείνοι που προσδοκούν το τέλος του CW έχουν μια προσωπική έχθρα και για τον κώδικα Μορς και για την προσπάθεια να τον μάθουν. Σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσω το εάν πραγματικά υπάρχει  υποχώρηση του CW στον ραδιοερασιτεχνικό κόσμο  έχω συγκεντρώσει μερικά πραγματικά στοιχεία από πηγές που περιγράφω πιο κάτω.

Επιτρέψτε μου αρχικά να πω ότι συμπαθώ το CW και το χρησιμοποιώ αρκετά, όπως επίσης χρησιμοποιώ το SSB και τους ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας.  Δεν πιστεύω ότι η έλλειψη εξέτασης σε CW θα καταστρέψει τον ραδιοερασιτεχνισμό και πιστεύω ότι όλοι παραδεχόμαστε το ίδιο.

Επίσης πιστεύω ότι πριν βγάλει κανείς βιαστικά συμπεράσματα, πρέπει να ερευνήσει τα διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό δηλώνει και η τεκμηρίωση που ακολουθεί.

Συμπεράσματα

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ, είναι εμφανές ότι είναι  πρόωρη η αναγγελία έκλειψης του κώδικα Μορς στις ερασιτεχνικές περιοχές των HF. Αντί αυτού, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι υπάρχει μια αύξηση στη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Με βάση τις διάφορες πηγές στοιχείων, φαίνεται ότι η γενική δραστηριότητα στις ραδιοερασιτεχνικές ζώνες χωρίζονται  ομοιόμορφα μεταξύ SSB και CW, με τις  ψηφιακές επικοινωνίες να αποτελούν λιγότερο από το10% της συνολικής δραστηριότητας. Γενικά το SSB χρησιμοποιείται περίπου 5% περισσότερο από το CW, διαφορά όχι ιδιαίτερα σημαντική.

Με βάση τις αναλύσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω δεν φαίνεται να υπάρχει συνολική μείωση στη δραστηριότητα του CW. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν το 2000 μειώθηκαν οι απαιτήσεις του κώδικα σε 5 λέξεις / λεπτό η δραστηριότητα του CW παρέμεινε σταθερή στα επόμενα χρόνια.

Πηγαίνοντας την ερμηνεία των στοιχείων ένα  βήμα παραπάνω, θα κατέληγα στο συμπέρασμα ότι εκείνοι με την πρόσβαση στις περιοχές HF θα ανακαλύψουν ότι οι  Dxers ξέρουν ήδη: Το CW δουλεύει  και εάν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με DX επικοινωνίες θα διαπιστώσετε ότι η χρήση του είναι απαραίτητη.

Στοιχεία

Δεν είναι εύκολο να βρεθούν πραγματικά στοιχεία σε ότι αφορά τις συνήθειες των ραδιοερασιτεχνών, δεδομένου ότι ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες με μια ευρεία ποικιλία από προσωπικά ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, απαιτήσεις εργασίας, κλπ.... Σαν ραδιοερασιτέχνες επίσης καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα από ηλικίες, σχετικές εμπειρίες και όπως σε όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα, τείνουμε να σχετιζόμαστε  κατά πλειοψηφία με όσους συμπαθούμε και μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες.

Ας αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη βάση δεδομένων που περιέχει  αντικειμενικές πληροφορίες για τις λειτουργικές μας συνήθειες και μάλιστα αυτές είναι ελεύθερα προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή. Η βάση αυτή ονομάζεται Packet Cluster και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι από μια από τις μεγαλύτερες αυτή του DX Summit.

Η βάση δεδομένων αποτελείται από τα αρχειοθετημένα DX  spot που εισάγονται από ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες έχουν το πλεονέκτημα ότι αυτοί που τις εισάγουν δεν το κάνουν για να υποστηρίξουν το ένα η το άλλο mode αλλά δείχνουν την πραγματική δραστηριότητα σταθμών τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η πηγή πληροφοριών, έκανα μια σειρά από queries (ερωτήματα) στην βάση για κάθε μπάντα από το 1997 ως το 2002. Η βάση δεδομένων περιορίζει τα αποτελέσματα κάθε query σε 10.000 records, έτσι τα αποτελέσματα βασίζονται στα 10.000 τελευταία DX spot κάθε έτους.

Μόλις συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία με βάση τις υποζώνες κάθε mode δόθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης με βάση τις πληροφορίες για τα mode  CW, SSB και digital.

Η ζώνη των 30m δεν έχει SSB και η ζώνη των 60m δεν έχει CW, έτσι αυτές οι ζώνες αποκλείστηκαν από την αξιολόγηση. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ζώνη των 40m είναι κατανεμημένη διαφορετικά στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αποκλείστηκε και αυτή επίσης.

Μια δεύτερη πηγή πληροφοριών ήταν και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της ARRL με την μορφή δύο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2003 και τον Ιούνιο του 2002. Και οι δύο έρευνες υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικές με την  χρήση CW στις ραδιοερασιτεχνικές ζώνες. Βέβαια οι έρευνες αυτές απεικονίζουν μόνο τις συνήθειες των ραδιοερασιτεχνών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδας της ARRL.  Για αυτό πρέπει να γίνει παραβολή των στοιχείων από τις έρευνες αυτές με άλλες, από πιο αμερόληπτες πηγές.

Αξιολόγηση

Για τον έλεγχο της αξιολόγησης των στοιχείων αυτών η ARRL ανέβασε στις σελίδες της δύο διαφορετικές έρευνες για το CW. Στην πρώτη η ερώτηση ήταν: Ποιο ποσοστό από τον χρόνο σας αφιερώνεται στην λειτουργία CW; .

Από 3073 που απάντησαν 44,0% είπε ότι το CW ήταν το πρωταρχικό του mode,  ενώ 32,6% είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν το CW καθόλου. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο μέσος όρος λειτουργίας CW θα έπρεπε να είναι γύρω στο 40,7%.  Σημαντικό ενδιαφέρον είχε η ασύμμετρη κατανομή των αποτελεσμάτων. Φαίνεται ότι πολλοί χρησιμοποιούν κυρίως το CW  αλλά και πολλοί το χρησιμοποιούν ελάχιστα. Το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν το CW λίγο είναι επίσης μικρό. Οι περισσότεροι είτε το αγαπούν είτε το μισούν, η  ενδιάμεση κατάσταση είναι πολύ μικρή.

Η δεύτερη έρευνα υπέβαλε την ερώτηση:  Ποια είναι η μέση ταχύτητα CW κατά τη διάρκεια μιας τυπικής συνομιλίας;

 Από τους 2894 που έλαβαν μέρος  31,2% είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν το CW, αποτέλεσμα που ταιριάζει αρκετά καλά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας. Με βάση τον αριθμό που έλαβαν μέρος δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 απαντήσεων 32,6% και 31,2%, για εκείνους που δεν χρησιμοποιούν CW καθόλου. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το CW προτιμούν ταχύτητα 10 - 20 WPM (λέξεις / λεπτό), ταχύτητα αρκετά μεγαλύτερη από το απαιτούμενο όριο των εξετάσεων που είναι 5 WPM.

Με την προϋπόθεση ότι η πρώτη έρευνα βασίστηκε στην χρήση ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μέσα στο 2002 (η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003), θα περίμενε κανείς ότι τα DX spot απεικονίζουν στην πράξη τις λειτουργικές μας συνήθειες. Στην πραγματικότητα η βάση δεδομένων με τα DX spot για όλες τις μπάντες που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, δείχνει ότι σε 45.328 spot κατά τη διάρκεια του τέλους του 2002, 19.564 ή 43,2% ήταν στις υποζώνες CW. Η σύγκριση λοιπόν του 43,2% με το 40,7% που βγαίνει  από την πρώτη έρευνα παρουσιάζει μια διαφορά 2,5%. Πράγματι, χρησιμοποιώντας τις γενικές στατιστικές για το 1997 μέχρι τον Ιούλιο του 2003, το ποσοστό των CW spot είναι 42,9%, αντιπροσωπεύοντας μια διαφορά μόνο 2,1%, Λόγω της υποκειμενικής φύσης της ερώτησης φαίνεται ότι οι στατιστικές είναι αρκετά σωστές. Συνολικά, λίγο πάνω από το 40% του συνολικού χρόνου της ραδιοερασιτεχνικής μας δραστηριότητας για το 2002 εμφανίζεται να ανήκει στο CW.

Σύνολα

Το στοιχεία από τη βάση δεδομένων του DX  Cluster εμφανίζονται στον πιο πάνω πίνακα. Σημειώστε ότι η γενική δραστηριότητα σε SSB μειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997 ως 1999, ενώ η δραστηριότητα του CW αυξήθηκε. Από τότε και SSB και CW έχουν παραμείνει σε οριζόντια πορεία χωρίς σημαντική τάση. Εν τω μεταξύ, η σχετική ψηφιακή δραστηριότητα έχει παρουσιάσει αργή αλλά σταθερή αύξηση. Συνολικά, το SSB φαίνεται να είναι δημοφιλέστερο από το CW κατά 5%, Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, το SSB έχει δώσει λιγότερα από τα μισά DX spot.

Κατά συνέπεια, οι γενικές στατιστικές δεν φαίνονται να υποστηρίζουν την άποψη ότι το CW πεθαίνει και ότι οι υποζώνες του είναι νεκρές. Στην πραγματικότητα, υπάρχει σχεδόν τόση δραστηριότητα στο CW όσο και στο SSB. Δεδομένου ότι οι ψηφιακές επικοινωνίες καταλαμβάνουν μέρος από τις υποζώνες του CW μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι τουλάχιστον για τα 3 τελευταία χρόνια περισσότερη από τη μισή ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα γίνεται με CW και Digital modes.

Στις επόμενες σελίδες εμφανίζονται αποτελέσματα ανά μπάντα αρχίζοντας με τις παραδοσιακές (10, 15, 20 και 80m) και μετά θα δούμε 2 από τις 3 μπάντες WARC (12 και 17m).

10 Meters

Η δραστηριότητα για τα 10m φαίνεται στο γράφημα. Υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις αλλά σε μακροχρόνια βάση φαίνεται καθαρά ότι το SSB υποχωρεί σε σχέση με το CW και τα ψηφιακά που ανεβαίνουν. Αν κανείς σκεφτεί ότι τα 10m είναι η μπάντα όπου κάποιες «μικρές» άδειες έχουν HF προνόμια  θα περιμέναμε το SSB να  είναι  αρκετά πιο αυξημένο.

Παρατηρήστε ότι από το 25% του CW to 1997 φτάσαμε στο 40% το 2003. 

15 Meters

Το γράφημα δείχνει την δραστηριότητα σε DX spot για τα 15m. Και εδώ σε μακροχρόνια βάση παρατηρείται άνοδος του CW και των ψηφιακών και πτώση του SSB. Τα στοιχεία του 2003 που όμως δεν είναι ολοκληρωμένα, δείχνουν μικρή άνοδο του SSB και μικρή πτώση του CW και τωνψηφιακών.

Η συνολική δραστηριότητα σε CW και εδώ εμφανίζεται γύρω στο 40%.

20 Meters

Η δραστηριότητα σε DX spot για τα 20m φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Παρατηρήστε εδώ ότι σε μακροχρόνια βάση δεν εμφανίζεται πτώση του SSB παρά μόνο στα 3 τελευταία χρόνια. Τα ημιτελή στοιχεία του 2003 δείχνουν μια άνοδο του SSB, μια ελάχιστη πτώση του CW και μια πιο σημαντική αυτή των ψηφιακών. Και εδώ το CW εμφανίζει μια σταθερότητα με ποσοστό γύρω στο 30%.

Τα 20m είναι βέβαια η πιο βασική μπάντα για DX και το ποσοστό του CW εδώ είναι λιγότερο από το 40% που συνάγεται από άλλες πηγές.  

 

 

 

80 Meters

Εδώ έχουμε την δραστηριότητα για τα 80m. Σε μακροχρόνια βάση εμφανίζονται πτώση του SSB και αύξηση του CW.  Επιπρόσθετα εκτός από το 1997 και 1998 η δραστηριότητα σε CW είναι μεγαλύτερη από αυτή του SSB 

Τα ημιτελή στοιχεία του 2003 εμφανίζουν την δραστηριότητα του SSB αναλλοίωτη, πτώση του CW και αρκετή αύξηση των ψηφιακών.

Για την μπάντα αυτή η δραστηριότητα σε CW είναι αρκετά μεγαλύτερη από το 40% που εμφανίζουν άλλες πηγές.

12 Meters

Η δραστηριότητα για τα 12m εμφανίζεται στο σχετικό διάγραμμα. Παρατηρήστε ότι δύσκολα βγάζει κανείς συμπέρασμα έστω και σε μακροχρόνια βάση. Παρ’ όλα αυτά εκτός από το 1997 η δραστηριότητα σε CW είναι μεγαλύτερη από αυτή του SSB.

Τα στοιχεία από το 1999 μέχρι το 2002 δείχνουν μικρή πτώση του CW αλλά τα ημιτελή στοιχεία του 2003 εμφανίζουν ανοδική πορεία.

Με την δραστηριότητα του CW να κυμαίνεται περίπου στο 50% είναι εμφανές ότι υπερβαίνει το εκτιμώμενο 40%. Η δραστηριότητα των ψηφιακών εδώ εμφανίζεται όμως ελάχιστη.

17 Meters

Τελειώνουμε με την δραστηριότητα των 17m. Εδώ εμφανίζεται μία σταθερή κατανομή για όλο το χρονικό διάστημα της έρευνας. Όμως για ολόκληρο το διάστημα η δραστηριότητα του CW είναι μεγαλύτερη από αυτή του SSB. Και εδώ η δραστηριότητα του CW είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη του 40%. Η δραστηριότητα των ψηφιακών κυμαίνεται και εδώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα