Banner 1
Banner 2


Temporarily unavailable
Περισσότερα στοιχεία
PayPal
dxc
Facebook
NCH
Αρχική  / Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης / Νέα / Άσκηση Εκτάκτων Αναγκών της IARU - GlobalSET
Άσκηση Εκτάκτων Αναγκών της IARU - GlobalSET
H Περιοχή 1 της IARU προσκαλεί τους σταθμούς Κεντρικών Γραφείων όλων των ενώσεων μελών της IARU και τους σταθμούς Επικοινωνιών Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Άσκηση Προσομοίωσης Έκτακτης Ανάγκης την

Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2014 11.00 – 15.00 Τοπική Ώρα

Η επιχείρηση θα λάβει μέρος στις κεντρικές συχνότητες δραστηριοποίησης έκτακτης ανάγκης και πλησίον αυτών στα 80, 40, 20, 17 και 15 μέτρα (+-QRM ).

Αυτή είναι μια ειδοποίηση σε σύντομο χρονικό διάστημα για να δοκιμάσει πόσο καλά οι ομάδες Επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών μπορούν να στήσουν δίκτυα σε οικίες ή προσωρινές τοποθεσίες. Τα μηνύματα θα σταλούν και στις δύο κατευθύνσεις γι’ αυτό παρακαλώ κρατάτε σημειώσεις με ποιόν επικοινωνείτε γιατί ενδέχεται να σας ζητηθεί να αναμεταδώσετε εξερχόμενα μηνύματα στον προορισμό τους.

Ο χρόνος πραγματοποίησης του συμβάντος διαφοροποιείται ώστε να επιτρέψει στους σταθμούς την αυξημένη πιθανότητα εκπομπής και λήψης των μηνυμάτων τους και ταυτόχρονα να μειώσει την όποια παρεμβολή εντός της περιοχής που μπορεί να υπάρξει.

Οι σκοποί της άσκησης είναι;
1. αύξηση του κοινού ενδιαφέροντος στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.
2. έλεγχος του κατά πόσο είναι χρησιμοποιήσιμες οι κύριες συχνότητες σε όλες τις Περιοχές της ITU.
3. δημιουργία πρακτικών για όλες τις διεθνείς επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και
4. εξάσκηση στην αναμετάδοση μηνυμάτων χρησιμοποιώντας όλες τις διαμορφώσεις.

Για το λόγο αυτό, παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι αυτό δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, είναι μια άσκηση επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών για να αναπτύξει τις ικανότητες που χρειάζεται να προσφέρουμε στο διεθνές δίκτυο εκτάκτων αναγκών.
Μηνύματα μπορεί να διαβιβαστούν σε φωνή (SSB), ψηφιακά ή CW διαμορφώσεις όπως αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

Διαμόρφωση φωνής

Κάθε περιοχή IARU θα έχει έναν Κεντρικό σταθμό που θα λειτουργεί σε φωνή ως ακολούθως:

Περιοχή 1 – GB4NRC (1100-1500 UTC )

Περιοχή 2 – ΤΒΑ

Περιοχή 3 – 9M8DB 1100-1500 Τοπική Ώρα

Οι Κεντρικοί σταθμοί θα είναι QRV στα παραπάνω χρονικά διαστήματα στα QTH τους σε όλες τις κύριες συχνότητες σύμφωνα με την περιοχή που ανήκουν +- QRM όπως φαίνεται παρακάτω.

Περιοχή 1 Περιοχή 2 Περιοχή 3
Όχι σε αυτή την άσκηση 3750 ή 3895 3600
7110 7060, 7240 ή 7290 7110
14300 14300 14300
18160 18160 18160
21360 21360 21360
Οι σταθμοί που προτίθενται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εγγράφονται μέσω των αντίστοιχων Περιοχών/Εθνικών συντονιστών Επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών της IARU ως ακολούθως;

Περιοχή 1 - http://bit.ly/htGHy

Περιοχή 2 - http://www.iaru-r2.org/emergencies/

Περιοχή 3 - http://www.iaru-r3.org/dcom/r3dcom-com.htm

Αν η χώρα σας δεν έχει Εθνικό συντονιστή τότε παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή της Περιοχής μέσω των στοιχείων από τις τοποθεσίες του διαδικτύου.

Μια κατάσταση των σταθμών που συμμετέχουν είναι διαθέσιμη στο at http://bit.ly/1sxaSkN. Οι σταθμοί που θα λάβουν μέρος πρέπει να καλούν 'CQ GLOBALSET' δίνοντας το διακριτικό τους και τον οργανισμό τους ( ARES, RAYNET, NETMAR κλπ ).

Σχηματισμός Μηνύματος

Κάθε συμμετέχων σταθμός θα στείλει μηνύματα στο κεντρικό σταθμό της Περιοχής διαμορφωμένα χρησιμοποιώντας τη Διεθνή Διαδικασία Έκτακτης Ανάγκης HF της IARU που μπορείτε να δείτε στο http://bit.ly/2rrbwW Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν και οι φόρμες μηνυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

Οι σταθμοί θα μεταβιβάζουν λαμβανόμενα μηνύματα προς τον Κεντρικό σταθμό της Περιοχής.

Για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των αδειών, όλα τα μηνύματα πρέπει να απευθύνονται σε αδειούχο ραδιοερασιτέχνη που συμμετέχει στην άσκηση.

Τα μηνύματα πρέπει να είναι μικρότερα των 25 λέξεων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως μήνυμα 'πραγματικής έκτακτης ανάγκης' από ακροατή.

Για παράδειγμα;

* Δελτίο καιρού στην περιοχή του σταθμού
* Αριθμό διαθέσιμων χειριστών
* Ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με τον σταθμό

είναι όλα αποδεκτά μηνύματα.
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μηνυμάτων που θα σταλούν αλλά το καθένα πρέπει να έχει μοναδική αρίθμηση μηνύματος. Για την αποφυγή δημιουργίας QRM οι Κεντρικοί σταθμοί, παρακαλούνται να μετακινούνται σε συχνότητες πλησίον της κεντρικής συχνότητας δραστηριότητας σε βήματα των 5KHz για επικοινωνίες με άλλους. Για τη δημιουργία μιας πιο ρεαλιστικής κατάστασης, παρακαλούμε ελαχιστοποιήστε την ισχύ εκπομπής κατά τη διάρκεια της άσκησης στα 100 Watts. Ιδιαίτερα ενδιαφερόμαστε για σταθμούς που λειτουργούν mobile/portable και/ή με τροφοδοσία ανάγκης.

Ψηφιακές Διαμορφώσεις

Οι σταθμοί μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων πρέπει να στέλνουν μηνύματα με τον ίδιο σχηματισμό με αυτόν που χρησιμοποιείται στα φωνητικά μηνύματα. Κάθε Περιοχή θα αποφασίσει αν οι Κεντρικοί σταθμοί θα χρησιμοποιήσουν ψηφιακές διαμορφώσεις και σε ποια συχνότητα θα βρίσκονται. 'Δομημένες' διαμορφώσεις όπως Winlink, ALE, PSKmail πρέπει να στέλνουν τα μηνύματα τους απ’ ευθείας στο df0nts@winlink.org , άλλα ψηφιακές διαμορφώσεις πρέπει να προσπαθούν να αναμεταδίδουν τα μηνύματα μέσω δύο άλλων σταθμών πριν να τα διαβιβάσουν στο globalset-data@raynet-hf.net για επεξεργασία.

Διαμόρφωση CW

Το CW συμπεριλαμβάνεται στην άσκηση για να ενισχύσει τη δυνατότητα των σταθμών να κάνουν επικοινωνίες σε δύσκολες συνθήκες και πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν οι SSB ή οι ψηφιακές επαφές αποδεδειγμένα είναι αδύνατες. Κάθε Περιοχή θα αποφασίζει αν ο Κεντρικός σταθμός θα χρησιμοποιήσει CW, οι σταθμοί CW θα λειτουργήσουν πλησίον των κεντρικών συχνοτήτων όταν το SSB δεν μπορεί να ακουστεί.

Οι σταθμοί CW πρέπει να στέλνουν τον ίδιο σχηματισμό μηνυμάτων με αυτόν που χρησιμοποιείται στα φωνητικά μηνύματα και να μην υπερβαίνουν τις 15wpm. Αν είναι αναγκαίο τα μηνύματα CW μπορούν να αναμεταδοθούν μέσω δύο άλλων σταθμών πριν να τα διαβιβάσουν στο globalset-cw@raynet-hf.net για επεξεργασία.

Συμπέρασμα

Μια μακροσκελής κατάσταση για τα μηνύματα που μεταφέρθηκαν παρέχεται στο http://bit.ly/8ZyOTG ώστε η ανάλυση της άσκησης να είναι ευκολότερη. Ζητείται από τους σταθμούς να υποβάλλουν ημερολόγια των μεταβιβασμένων μηνυμάτων, όχι τα καθεαυτού μηνύματα.

Παρόλα αυτά παρακαλούμε στείλτε τα ημερολόγια σας με παρατηρήσεις, φωτογραφίες και υποδείξεις για μελλοντικές ασκήσεις στο globalset08@raynet-hf.net το συντομότερο δυνατό μετά την άσκηση ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες για να γίνει μια αξιολόγηση της άσκησης μόλις οι συσσωρευθείσες εργασίες διεκπεραιωθούν.

Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στις επικοινωνίες εκτάκτων αναγκών.

73,

Greg Mossop, G0DUB

IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator