Αναφορά Ελέγχου Ημερολογίων

Ρόδος, 31/12/2014

Η αναφορά ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων του 4ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας έχει ολοκληρωθεί.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αναφορές UBN του κάθε διαγωνιζόμενου, οι οποίες συνοπτικά συμπεριλαμβάνουν:

  • το αρχικά υπολογιζόμενο score, σύμφωνα με το ημερολόγιο που υπέβαλλε ο κάθε διαγωνιζόμενος,
  • το σύνολο των uniques, δηλ. των σταθμών που εμφανίζονται μόνο στο υποβληθέν ημερολόγιο, αλλά δεν εμφανίζονται στα ημερολόγια κανενός άλλου διαγωνιζομένου,
  • το σύνολο των bad, δηλ. των επαφών που κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία του QSO είναι λανθασμένο, π.χ. το διακριτικό, ή η ληφθείσα αναφορά λήψης,
  • το σύνολο των nil, δηλ. των επαφών με σταθμούς οι οποίοι δεν υπέβαλλαν το ημερολόγιό τους (είτε καθόλου, είτε ληξιπρόθεσμα),
  • το σύνολο των πόντων που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το σύνολο των πολλαπλασιαστών που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το τελικό score που επέτυχε ο διαγωνιζόμενος.

Αναφορές UBN

9A1AA
INIT. SCORE: 54780
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 90
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 43890
9A4MF
INIT. SCORE: 8645
TOTAL UNIQUES: 7
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 75
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 7220
DK5LP/P
INIT. SCORE: 7280
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 6630
DL/SV2HWR
INIT. SCORE: 10640
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 45
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 8680
G4OGB
INIT. SCORE: 775
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 25
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 520
I6HWD
INIT. SCORE: 540
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 420
IK0EFR
INIT. SCORE: 27195
TOTAL UNIQUES: 10
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 210
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 16275
JA5NSR
INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10
K4BAI
INIT. SCORE: 100
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 100
LZ2FM
INIT. SCORE: 50
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 5
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40
M5Z
INIT. SCORE: 1440
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1150
OH2BN
INIT. SCORE: 2080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1750
OM3BA
INIT. SCORE: 2080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1750
PS1M
INIT. SCORE: 80
TOTAL UNIQUES: 3
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40
RG5A
INIT. SCORE: 0
TOTAL UNIQUES: 96
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 0
SM5CSS
INIT. SCORE: 13685
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 35
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 11200
SP3BES
INIT. SCORE: 2520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 2200
SP9KJU
INIT. SCORE: 520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 360
SV1/SV2FWV
INIT. SCORE: 105090
TOTAL UNIQUES: 24
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 365
TOTAL MULTS LOST: 12
FINAL SCORE: 66500
SV1AAK
INIT. SCORE: 33950
TOTAL UNIQUES: 4
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 85
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 25665
SV1AJO
INIT. SCORE: 42320
TOTAL UNIQUES: 7
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 120
TOTAL MULTS LOST: 7
FINAL SCORE: 31200
SV1CQN
INIT. SCORE: 33930
TOTAL UNIQUES: 28
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 335
TOTAL MULTS LOST: 5
FINAL SCORE: 18190
SV1DOO
INIT. SCORE: 1755
TOTAL UNIQUES: 3
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 25
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1360
SV1DPJ
INIT. SCORE: 76250
TOTAL UNIQUES: 14
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 245
TOTAL MULTS LOST: 10
FINAL SCORE: 51200
SV1GRD
INIT. SCORE: 1980
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1980
SV1JGW/QRP
INIT. SCORE: 41995
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 35
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 37400
SV1JGX
INIT. SCORE: 1295
TOTAL UNIQUES: 11
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 95
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 540
SV1KU/QRP
INIT. SCORE: 3055
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 30
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 2460
SV1OAA
INIT. SCORE: 17955
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 16125
SV1OBT
INIT. SCORE: 260
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 260
SV1RP
INIT. SCORE: 9720
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 9010
SV2AJX
INIT. SCORE: 10830
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 9350
SV3DCX
INIT. SCORE: 1360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1360
SV3GKY
INIT. SCORE: 4400
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 4400
SV3QUP
INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10
SV4AAQ
INIT. SCORE: 250
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 250
SV4AFY
INIT. SCORE: 250
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 250
SV4FFL
INIT. SCORE: 110550
TOTAL UNIQUES: 8
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 215
TOTAL MULTS LOST: 12
FINAL SCORE: 78925
SV5DKL
INIT. SCORE: 45000
TOTAL UNIQUES: 28
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 280
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 30960
SV8BHN
INIT. SCORE: 2080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2080
SV8GFW
INIT. SCORE: 900
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 900
SV8GKE
INIT. SCORE: 155220
TOTAL UNIQUES: 26
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 435
TOTAL MULTS LOST: 9
FINAL SCORE: 107295
SV9COL
INIT. SCORE: 11210
TOTAL UNIQUES: 4
TOTAL BAD: 2
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 45
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 9265
TA3/HB9FIH/QRP
INIT. SCORE: 10080
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 30
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 7950
US3LX
INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 220
YO3GNF
INIT. SCORE: 700
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 700