Τελικά Αποτελέσματα

Ρόδος, 18/06/2014

Η Επιτροπή Διοργάνωσης του 3ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων, ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού, ανά κατηγορία συμμετοχής ως κάτωθι:

Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE CFM QSOs FINAL SCORE % CFM QSOs % SCORE DEDUCTION
1 SV1/SV2FWV
A-SOAB
102
74480
51
41000
50,00%
44,95%
2 SV1ME
A-SOAB 136
75525
53
34030
38,97%
54,94%
3 SV1JGX
A-SOAB 166
82320
52
29785
31,33%
63,82%
4 SV1CEI
A-SOAB 95
41400
43
22630
45,26%
45,34%
5 SV8GKE
A-SOAB 90
45320
40
22165
44,44%
51,09%
6 ON3ND
A-SOAB 32
23715
29
20580
90,63%
13,22%
7 SV9COL
A-SOAB 74
34825
35
20520
47,30%
41,08%
8 SV1AJO
A-SOAB 48
24840
30
14300
62,50%
42,43%
9 DL5JQ
A-SOAB 77
27300
25
13500
32,47%
50,55%
10 DJ5AA
A-SOAB 66
24320
31
12420
46,97%
48,93%
11 SM6FKF
A-SOAB 19
12160
18
11340
94,74%
6,74%
12 SM5CSS
A-SOAB 21
11970
19
10450
90,48%
12,70%
13 DH2URF
A-SOAB 19 10450
18
9720
94,74%
6,99%
14 RW3AI
A-SOAB 18 9720
17
9010
94,44%
7,30%
15 SV5DKL
A-SOAB 81 19080
27
8910
33,33%
53,30%
16 EA5/YO9FXD
A-SOAB 23 10290
18
7565
78,26%
26,48%
17 9A1AA
A-SOAB 21 7820
17
5950
80,95%
23,91%
18 SV1ENG
A-SOAB 77 13390
32
5940
41,56%
55,64%
19 SV1MF
A-SOAB 28 7935
16
3675
57,14%
53,69%
20 OH2BN
A-SOAB 14 4480
12
3600
85,71%
19,64%
21 SV1DOO
A-SOAB 38 4485
19
2640
50,00%
41,14%
22 SV2HWR
A-SOAB 41 6000
13
2580
31,71%
57,00%
23 9A4MF
A-SOAB 27 3770
18
2300
66,67%
38,99%
24 SP3BES
A-SOAB 6 1440
5
1380
83,33%
4,17%
25 SM4DQE
A-SOAB 10 1900
8
1360
80,00%
28,42%
26 OH1B
A-SOAB 8 1360
7
1120
87,50%
17,65%
27 SV1DPI
A-SOAB 23 1410
9
990
39,13%
29,79%
28 K2RSK
A-SOAB 7 1750
6
900
85,71%
48,57%
29 G4OGB
A-SOAB 28 1275
6
560
21,43%
56,08%
30 DF8TY
A-SOAB 4 520
4
520
100,00%
0,00%
31 US3LX
A-SOAB 4 520
4
520
100,00%
0,00%
32 R2LAC
A-SOAB 2 400
2
400
100,00%
0,00%
33 SV1JGW
A-SOAB 3 360
3
360
100,00%
0,00%
34 SM6DER
A-SOAB 3 360
3
330
100,00%
0,00%
35 YO3GNF
A-SOAB 6 360
4
160
66,67%
55,56%
36 JR3AAZ
A-SOAB 1 100
1
100
100,00%
0,00%
37 OH2LNH
A-SOAB 34 555
2
40
5,88%
92,79%
38 SV1GRD
A-SOAB 3 90
2
40
66,67%
55,56%
39 M0CFW
A-SOAB 2 40
2
40
100,00%
0,00%
40 SV7CUD/2
A-SOAB 2 40
1
10
50,00%
75,00%
41 VE9HF
A-SOAB 1 10
1
10
100,00%
0,00%
42 SV1BJW
CHECKLOG
26
-
-
-
-
-


Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE CFM QSOs FINAL SCORE % CFM % SCORE DEDUCTION
1
SV1KU/QRP
B-SOAB/QRP
54
31325
29
18000
53,70%
42,45%
2
SV5/DK5LP/P
B-SOAB/QRP
9
2430
8
2080
88,89%
14,40%
3
4O4SM/QRP
B-SOAB/QRP
2
40
1
10
50,00%
75,00%


Θα θέλαμε να συγχαρούμε εγκάρδια τους τροπαιούχους και νικητές των Κατηγοριών Α’ και Β’, κ.κ. Παναγιώτη Περροτή, SV1/SV2FWV (Νικητή Κατ. Α’) και Γεώργιο Οσίπωφ, SV1KU/QRP (Νικητή Κατ. Β’), αντίστοιχα, για τις επιδόσεις τους.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους συμμετέχοντες συναδέλφους, οι οποίοι υπέβαλλαν έγκαιρα το ημερολόγιό τους, καθώς επίσης και όσους βοήθησαν να διαδοθεί το GTC CW Cup στη Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα με κάθε μέσο, είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό.

Κάθε χρόνο το Κύπελλο της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας γίνεται όλο και καλύτερο. Αυτό οφείλεται στα δικά σας σχόλια, ιδέες και παρατηρήσεις. Γι’αυτό, το 4ο Κύπελλο της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, που θα διοργανωθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2014 θα είναι ακόμα πιο οργανωμένο και ενδιαφέρον.

Τέλος, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να στελεχώσουν το Club Station της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας κατά τη διάρκεια του 4ου GTC CW Cup, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

sv5dkl@rho.forthnet.gr ή osipwfol@ath.forthnet.gr

,για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοργάνωσης του 3ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας

73/55 από τη Ρόδο.

Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL

European Communications Manager - Greek Telegraphy Club

G.T.C. #028

GTC CW Cup Contest Manager