Αναφορά Ελέγχου Ημερολογίων

Ρόδος, 18/06/2014

Η αναφορά ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων του 3ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας έχει ολοκληρωθεί.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αναφορές UBN του κάθε διαγωνιζόμενου, οι οποίες συνοπτικά συμπεριλαμβάνουν:

  • το αρχικά υπολογιζόμενο score, σύμφωνα με το ημερολόγιο που υπέβαλλε ο κάθε διαγωνιζόμενος,
  • το σύνολο των uniques, δηλ. των σταθμών που εμφανίζονται μόνο στο υποβληθέν ημερολόγιο, αλλά δεν εμφανίζονται στα ημερολόγια κανενός άλλου διαγωνιζομένου,
  • το σύνολο των bad, δηλ. των επαφών που κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία του QSO είναι λανθασμένο, π.χ. το διακριτικό, ή η ληφθείσα αναφορά λήψης,
  • το σύνολο των nil, δηλ. των επαφών με σταθμούς οι οποίοι δεν υπέβαλλαν το ημερολόγιό τους (είτε καθόλου, είτε ληξιπρόθεσμα),
  • το σύνολο των πόντων που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το σύνολο των πολλαπλασιαστών που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το τελικό score που επέτυχε ο διαγωνιζόμενος.


Αναφορές UBN


4O4SM/QRP - Cat.B

INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 10


9A1AA - Cat.A


INIT. SCORE: 7820
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 4
TOTAL POINTS LOST: 35
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 5950


9A4MF - Cat.A


INIT. SCORE: 3770
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 9
TOTAL POINTS LOST: 60
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 2300


DF8TY - Cat.A


INIT. SCORE: 520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 520


DH2URF - Cat.A


INIT. SCORE: 10450
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 9720


DJ5AA - Cat.A


INIT. SCORE: 24320
TOTAL UNIQUES: 9
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 35
TOTAL POINTS LOST: 220
TOTAL MULTS LOST: 9
FINAL SCORE: 12420


DL5JQ - Cat.A


INIT. SCORE: 27300
TOTAL UNIQUES: 11
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 52
TOTAL POINTS LOST: 300
TOTAL MULTS LOST: 8
FINAL SCORE: 13500


EA5/YO9FXD - Cat.A


INIT. SCORE: 10290
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 5
TOTAL POINTS LOST: 45
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 7565


G4OGB - Cat.A


INIT. SCORE: 1275
TOTAL UNIQUES: 9
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 22
TOTAL POINTS LOST: 115
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 560


JR3AAZ - Cat.A


INIT. SCORE: 100
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 100


K2RSK - Cat.A


INIT. SCORE: 1750
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 100
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 900


M0CFW - Cat.A


INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40


OH1B - Cat.A


INIT. SCORE: 1360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1120


OH2BN - Cat.A


INIT. SCORE: 4480
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 3600


OH2LNH - Cat.A


INIT. SCORE: 555
TOTAL UNIQUES: 8
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 32
TOTAL POINTS LOST: 165
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 40


ON3ND - Cat.A


INIT. SCORE: 23715
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 30
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 20580


R2LAC - Cat.A


INIT. SCORE: 400
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 400


RW3AI - Cat.A


INIT. SCORE: 9720
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 9010


SM4DQE - Cat.A


INIT. SCORE: 1900
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 1360

SM5CSS - Cat.A


INIT. SCORE: 11970
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 10450


SM6DER - Cat.A


INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 330


SM6FKF - Cat.A


INIT. SCORE: 12160
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 11340


SP3BES - Cat.A


INIT. SCORE: 1440
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1380


SV1/SV2FWV - Cat.A


INIT. SCORE: 74480
TOTAL UNIQUES: 6
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 49
TOTAL POINTS LOST: 330
TOTAL MULTS LOST: 15
FINAL SCORE: 41000


SV1AJO - Cat.A


INIT. SCORE: 28480
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 16
TOTAL POINTS LOST: 140
TOTAL MULTS LOST: 10
FINAL SCORE: 14300


SV1BJW - Checklog

<No UBN Report>


SV1CEI - Cat.A


INIT. SCORE: 41400
TOTAL UNIQUES: 10
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 49
TOTAL POINTS LOST: 305
TOTAL MULTS LOST: 9
FINAL SCORE: 22630


SV1DOO - Cat.A


INIT. SCORE: 4485
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 19
TOTAL POINTS LOST: 105
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 2640


SV1DPI - Cat.A


INIT. SCORE: 1410
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 14
TOTAL POINTS LOST: 70
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 990


SV1ENG - Cat.A


INIT. SCORE: 13390
TOTAL UNIQUES: 17
TOTAL BAD: 2
TOTAL NIL: 45
TOTAL POINTS LOST: 245
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 5940


SV1GRD - Cat.A


INIT. SCORE: 90
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 40


SV1JGW - Cat.A


INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 360


SV1JGX - Cat.A


INIT. SCORE: 82320
TOTAL UNIQUES: 33
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 114
TOTAL POINTS LOST: 665
TOTAL MULTS LOST: 19
FINAL SCORE: 29785


SV1KU/QRP - Cat.B


INIT. SCORE: 31325
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 25
TOTAL POINTS LOST: 175
TOTAL MULTS LOST: 10
FINAL SCORE: 18000


SV1ME - Cat.A


INIT. SCORE: 75525
TOTAL UNIQUES: 17
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 80
TOTAL POINTS LOST: 495
TOTAL MULTS LOST: 16
FINAL SCORE: 34030


SV1MF - Cat.A


INIT. SCORE: 7935
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 12
TOTAL POINTS LOST: 100
TOTAL MULTS LOST: 8
FINAL SCORE: 3675


SV2HWR - Cat.A


INIT. SCORE: 6000
TOTAL UNIQUES: 10
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 28
TOTAL POINTS LOST: 160
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 2580


SV5/DK5LP/P - Cat.A


INIT. SCORE: 2430
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 2080


SV5/SZ1SV - Club Station


INIT. SCORE: 15960
TOTAL UNIQUES: 22
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 55
TOTAL POINTS LOST: 305
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 5830


SV5DKL - Cat.A


INIT. SCORE: 19080
TOTAL UNIQUES: 16
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 54
TOTAL POINTS LOST: 300
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 8910


SV7CUD/2 - Cat.A


INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 10


SV8/SZ1SV - Club Station


INIT. SCORE: 30240
TOTAL UNIQUES: 42
TOTAL BAD: 2
TOTAL NIL: 116
TOTAL POINTS LOST: 630
TOTAL MULTS LOST: 9
FINAL SCORE: 7245


SV8GKE - Cat.A


INIT. SCORE: 45320
TOTAL UNIQUES: 10
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 50
TOTAL POINTS LOST: 315
TOTAL MULTS LOST: 13
FINAL SCORE: 22165


SV9/SZ1SV - Club Station


INIT. SCORE: 20000
TOTAL UNIQUES: 9
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 17
TOTAL POINTS LOST: 295
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 15000


SV9COL - Cat.A


INIT. SCORE: 33660
TOTAL UNIQUES: 14
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 38
TOTAL POINTS LOST: 230
TOTAL MULTS LOST: 7
FINAL SCORE: 20520


SZ1SV - Club Station


INIT. SCORE: 650
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 16
TOTAL POINTS LOST: 90
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 120


US3LX - Cat.A


INIT. SCORE: 520
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 520


VE9HF - Cat.A


INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10


YO3GNF - Cat.A


INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 160