Υποβληθέντα Ημερολόγια

To 3o GTC CW Cup είναι παρελθόν και η διαδικασία ελέγχου των ημερολογίων έχει ξεκινήσει.

Από τα υποβληθέντα ημερολόγια, προκύπτει ότι ενεργοποιήθηκαν στο 3ο GTC CW Cup 43 μέλη της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας και ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός σταθμών μη-μελών.

Παρακάτω, θα βρείτε τις προκαταρτικές κατατάξεις βαθμολογίας των συμμετεχόντων που υπέβάλλαν ημερολόγιο εμπρόθεσμα, ανά κατηγορία, και φυσικά, πριν τον έλεγχο QSO cross-checking, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διενεργείται και σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα τελικά αποτελέσματα:

Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE
1 SV1JGX A-SOAB 166 82320
2 SV1ME A-SOAB 136 75525
3 SV1/SV2FWV A-SOAB 102 74480
4 SV8GKE A-SOAB 90 45320
5 SV1CEI A-SOAB 95 41400
6 SV9COL A-SOAB 74 34825
7 DL5JQ A-SOAB 77 27300
8 SV1AJO A-SOAB 48 24840
9 DJ5AA A-SOAB 66 24320
10 ON3ND A-SOAB 32 23715
11 SV5DKL A-SOAB 81 19080
12 SV1ENG A-SOAB 77 13390
13 SM6FKF A-SOAB 19 12160
14 SM5CSS A-SOAB 21 11970
15 DH2URF A-SOAB 19 10450
16 EA5/YO9FXD A-SOAB 23 10290
17 RW3AI A-SOAB 18 9720
18 SV1MF A-SOAB 28 7935
19 9A1AA A-SOAB 21 7820
20 SV2HWR A-SOAB 41 6000
21 SV1BJW CHECKLOG 26 5185
22 SV1DOO A-SOAB 38 4485
23 OH2BN A-SOAB 14 4480
24 9A4MF A-SOAB 27 3770
25 SM4DQE A-SOAB 10 1900
26 K2RSK A-SOAB 7 1750
27 SP3BES A-SOAB 6 1440
28 SV1DPI A-SOAB 23 1410
29 OH1B A-SOAB 8 1360
30 G4OGB A-SOAB 28 1275
31 OH2LNH A-SOAB 34 555
32 DF8TY A-SOAB 4 520
33 US3LX A-SOAB 4 520
34 R2LAC A-SOAB 2 400
35 SM6DER A-SOAB 3 360
36 SV1JGW A-SOAB 3 360
37 YO3GNF A-SOAB 6 360
38 JR3AAZ A-SOAB 1 100
39 SV1GRD A-SOAB 3 90
40 M0CFW A-SOAB 2 40
41 SV7CUD/2 A-SOAB 2 40
42 VE9HF A-SOAB 1 10


Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE
1 SV1KU/QRP B-SOAB/QRP 54 31325
2 SV5/DK5LP/P B-SOAB/QRP 9 2430
3 4O4SM/QRP B-SOAB/QRP 2 40


Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE
1 SV8/SZ1SV GTC CLUB STN 157 30240
2 SV5/SZ1SV GTC CLUB STN 86 15960
3 SZ1SV GTC CLUB STN 21 650
4 SV9/SZ1SV GTC CLUB STN    


Παρακάτω ακολουθούν όλα τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα ημερολόγια, πριν την διασταύρωση (cross-checking) των επαφών, σε μορφή .pdf:

Cat. A

SV1JGX
SV1ME
SV1/SV2FWV
SV8GKE
SV1CEI
SV9COL
DL5JQ
SV1AJO
DJ5AA
ON3ND
SV5DKL
SV1ENG
SM6FKF
SM5CSS
DH2URF
EA5/YO9FXD
RW3AI
SV1MF
9A1AA
SV2HWR
SV1BJW
SV1DOO
OH2BN
9A4MF
SM4DQE
K2RSK
SP3BES
SV1DPI
OH1B
G4OGB
OH2LNH
DF8TY
US3LX
R2LAC
SM6DER
SV1JGW
YO3GNF
JR3AAZ
SV1GRD
M0CFW
SV7CUD/2
VE9HF


Cat. B

SV1KU/QRP
 SV5/DK5LP/P
4O4SM/QRP

GTC Club Stations

SV8/SZ1SV
SV5/SZ1SV
SZ1SV
 SV9/SZ1SV

Όπως βλέπετε από τους παραπάνω πίνακες, η μάχη για την πρώτη τριάδα της Κατηγορίας Α' θα κριθεί "στα σημεία", αφού οι JGX, ME & FWV πέτυχαν παραπλήσια σκορ. Την τελική κατάταξη, καθώς και τον νικητή του τρόπαιου του 3ου GTC CW Cup, θα καθορίσουν σχεδόν αποκλειστικά οι διασταυρωμένες επαφές των συμμετεχόντων, που θα προκύψουν μετά το QSO cross-checking. Κάθε ανατροπή ή ανακατάταξη, λοιπόν, ειδικά στην κορυφή, είναι καθ’όλα αναμενόμενη.

Όσο για την κατηγορία Β', ο KU μπορεί από τώρα να θεωρείται τροπαιούχος, αφού και ο συναγωνισμός είναι ελάχιστος, αλλά και είναι μάλλον απίθανο να γίνει κάποια δραματική ανατροπή στο τελικό του σκορ.

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Αποτελέσματα !!

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοργάνωσης του GTC CW Cup

Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL

GTC #028

GTC CW Cup Contest Manager