Αναφορά Ελέγχου Ημερολογίων

Ρόδος, 19/05/2013

Η αναφορά ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων του 2ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας έχει ολοκληρωθεί.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αναφορές UBN του κάθε διαγωνιζόμενου, οι οποίες συνοπτικά συμπεριλαμβάνουν:

  • το αρχικά υπολογιζόμενο score, σύμφωνα με το ημερολόγιο που υπέβαλλε ο κάθε διαγωνιζόμενος,
  • το σύνολο των uniques, δηλ. των σταθμών που εμφανίζονται μόνο στο υποβληθέν ημερολόγιο, αλλά δεν εμφανίζονται στα ημερολόγια κανενός άλλου διαγωνιζομένου,
  • το σύνολο των bad, δηλ. των επαφών που κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία του QSO είναι λανθασμένο, π.χ. το διακριτικό, ή η ληφθείσα αναφορά λήψης,
  • το σύνολο των nil, δηλ. των επαφών με σταθμούς οι οποίοι δεν υπέβαλλαν το ημερολόγιό τους (είτε καθόλου, είτε ληξιπρόθεσμα),
  • το σύνολο των πόντων που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το σύνολο των πολλαπλασιαστών που χάθηκαν από τα UBN QSOs,
  • το τελικό score που επέτυχε ο διαγωνιζόμενος.

Αναφορές UBN

9A1AA - Cat.A

INIT. SCORE: 2385
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 7
TOTAL POINTS LOST: 8
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2265

9A3XV - Checklog

<no UBN report>

9A4MF - Cat.A

INIT. SCORE: 23436
TOTAL UNIQUES: 6
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 14
TOTAL POINTS LOST: 28
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 21805

DG7EE - Cat.A

INIT. SCORE: 1010
TOTAL UNIQUES: 3
TOTAL BAD: 3
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 31
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 490

DK4WF - Cat.A

INIT. SCORE: 13832
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 13050

DL4FDM - Cat.A

INIT. SCORE: 366
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 366

DL5JQ - Cat.A

INIT. SCORE: 13775
TOTAL UNIQUES: 21
TOTAL BAD: 2
TOTAL NIL: 77
TOTAL POINTS LOST: 42
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 10825

DL7ET - Cat.A

INIT. SCORE: 954
TOTAL UNIQUES: 3
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 11
TOTAL POINTS LOST: 32
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 518

G4OGB - Cat.A

INIT. SCORE: 504
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 4
TOTAL POINTS LOST: 12
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 360

HB9EBC - Cat.A

INIT. SCORE: 6341
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 15
TOTAL POINTS LOST: 17
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 6052

IK0EFR - Cat.A

INIT. SCORE: 23693
TOTAL UNIQUES: 4
TOTAL BAD: 3
TOTAL NIL: 28
TOTAL POINTS LOST: 32
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 21279

IK2AUK - Cat.A

INIT. SCORE: 160
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 40

IK2RMZ - Cat.A

INIT. SCORE: 1647
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 1141

JA5NSR - Cat.A

INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10

K2RSK - Cat.A

INIT. SCORE: 2222
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2222

M0CFW - Cat.A

INIT. SCORE: 22902
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 21
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 20863

OH3GZ - Cat.A

INIT. SCORE: 648
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 11
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 490

ON3ND - Cat.A

INIT. SCORE: 11136
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 21
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 10164

PY1MK - Cat.A

INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40

PY1TU - Cat.A

INIT. SCORE: 40
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 40

R2SA - Cat.A

INIT. SCORE: 360
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 360

R9QQ - Cat.A

INIT. SCORE: 1629
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1629

RN3DKE - Cat.A

INIT. SCORE: 10
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 10

RW3AI - Cat.A

INIT. SCORE: 8253
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 8253

SM6DER - Cat.A

INIT. SCORE: 93
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 42

SV0XBN/9 - Cat.A

INIT. SCORE: 1674
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 14
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 1376

SV1/SV2KBS - Cat.A

INIT. SCORE: 131688
TOTAL UNIQUES: 109
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 102
TOTAL POINTS LOST: 338
TOTAL MULTS LOST: 13
FINAL SCORE: 86240

SV1CEI/QRP - Cat.B

INIT. SCORE: 37926
TOTAL UNIQUES: 6
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 17
TOTAL POINTS LOST: 32
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 35711

SV1DOO - Cat.A

INIT. SCORE: 7196
TOTAL UNIQUES: 7
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 7
TOTAL POINTS LOST: 14
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 7000

SV1DPJ - Cat.A

INIT. SCORE: 32292
TOTAL UNIQUES: 15
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 59
TOTAL POINTS LOST: 109
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 25216

SV1ENG - Cat.A

INIT. SCORE: 14306
TOTAL UNIQUES: 10
TOTAL BAD: 3
TOTAL NIL: 41
TOTAL POINTS LOST: 52
TOTAL MULTS LOST: 3
FINAL SCORE: 11400

SV1GRD/QRP - Cat.B

INIT. SCORE: 2810
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 2
TOTAL POINTS LOST: 1
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 2800

SV1IW - Cat.A

INIT. SCORE: 1400
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 3
TOTAL POINTS LOST: 3
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1376

SV1JFT - Cat.A

INIT. SCORE: 553
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 5
TOTAL POINTS LOST: 6
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 511

SV1JGX - Cat.A

INIT. SCORE: 54929
TOTAL UNIQUES: 60
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 95
TOTAL POINTS LOST: 245
TOTAL MULTS LOST: 10
FINAL SCORE: 33614

SV1KU - Cat.A

INIT. SCORE: 18819
TOTAL UNIQUES: 33
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 32
TOTAL POINTS LOST: 82
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 15375

SV1ME - Cat.A

INIT. SCORE: 59235
TOTAL UNIQUES: 18
TOTAL BAD: 1
TOTAL NIL: 43
TOTAL POINTS LOST: 96
TOTAL MULTS LOST: 4
FINAL SCORE: 50031

SV1MF - Cat.A

INIT. SCORE: 1155
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1155

SV1OAA - Cat.A

INIT. SCORE: 4995
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 4522

SV1RP - Checklog

<no UBN report>

SV2AJX - Cat.A

INIT. SCORE: 8844
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 8232

SV2AVP - Cat.A

INIT. SCORE: 518
TOTAL UNIQUES: 2
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 2
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 504

SV4FFK - Cat.A

INIT. SCORE: 1120
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 1120

SV4FFL - Cat.A

INIT. SCORE: 24570
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 41
TOTAL POINTS LOST: 74
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 20572

SV5/DK5LP/P - Cat.B

INIT. SCORE: 568
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 0
TOTAL POINTS LOST: 0
TOTAL MULTS LOST: 0
FINAL SCORE: 568

SV5DKL - Cat.A

INIT. SCORE: 23712
TOTAL UNIQUES: 16
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 30
TOTAL POINTS LOST: 64
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 20160

SV8GKE - Cat.A

INIT. SCORE: 69111
TOTAL UNIQUES: 19
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 80
TOTAL POINTS LOST: 153
TOTAL MULTS LOST: 6
FINAL SCORE: 53808

SV9COL - Cat.A

INIT. SCORE: 14030
TOTAL UNIQUES: 8
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 10
TOTAL POINTS LOST: 27
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 12826

SZ1SV - GTC Club Station

INIT. SCORE: 60152
TOTAL UNIQUES: 26
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 55
TOTAL POINTS LOST: 153
TOTAL MULTS LOST: 8
FINAL SCORE: 43615

TA4/DJ5AA/QRP - Cat.B

INIT. SCORE: 9075
TOTAL UNIQUES: 34
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 47
TOTAL POINTS LOST: 25
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 8112

UA6CEY/QRP - Cat.B

INIT. SCORE: 3234
TOTAL UNIQUES: 0
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 10
TOTAL MULTS LOST: 1
FINAL SCORE: 2873

YO3FLR - Cat.A

INIT. SCORE: 12420
TOTAL UNIQUES: 5
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 20
TOTAL POINTS LOST: 33
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 10668

YO7ARZ - Cat.A

INIT. SCORE: 160
TOTAL UNIQUES: 1
TOTAL BAD: 0
TOTAL NIL: 1
TOTAL POINTS LOST: 20
TOTAL MULTS LOST: 2
FINAL SCORE: 40