Υποβληθέντα ημερολόγια

To 2o GTC CW Cup τελείωσε και τα ημερολόγια των συμμετεχόντων λαμβάνονται από την Επιτροπή Διοργάνωσης με πολύ καλό ρυθμό.

Από τα μέχρι στιγμής υποβληθέντα ημερολόγια, προκύπτει ότι ενεργοποιήθηκαν στο 2ο GTC CW Cup 45 μέλη της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας και ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός σταθμών μη-μελών.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια θα αναρτηθούν στη παρούσα ιστοσελίδα μετά το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2012.

Παρακάτω, θα βρείτε τις προκαταρτικές κατατάξεις βαθμολογίας των συμμετεχόντων που ήδη έχουν υποβάλλει ημερολόγιο, ανά κατηγορία, και φυσικά, πριν τον έλεγχο QSO cross-checking, ο οποίος θα αρχίσει να διενεργείται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ημερολογίων (30 Οκτ. 2012):

Α

CALLSIGN

CATEGORY

QSOs

CALCULATED SCORE

1

SV1/SV2KBS

A-SOAB

313

141232

2

SV8GKE

A-SOAB

173

72670

3

SZ1SV

GTC CLUB STN

167

60152

4

SV1ME

A-SOAB

133

59235

5

SV1JGX

A-SOAB

220

54929

6

SV1DPJ

A-SOAB

124

32328

7

SV4FFL

A-SOAB

100

25600

8

M0CFW

A-SOAB

38

23936

9

SV5DKL

A-SOAB

102

23712

10

IK0EFR

A-SOAB

84

23693

11

9A4MF

A-SOAB

59

23436

12

SV1KU

A-SOAB

95

18819

13

SV1ENG

A-SOAB

81

14306

14

SV9COL

A-SOAB

43

14030

15

DK4WF

A-SOAB

28

13832

16

DL5JQ

A-SOAB

126

13775

17

YO3FLR

A-SOAB

65

13175

18

ON3ND

A-SOAB

33

11136

19

SV2AJX

A-SOAB

24

8844

20

RW3AI

A-SOAB

25

8253

21

SV1DOO

A-SOAB

28

7196

22

HB9EBC

A-SOAB

40

6341

23

SV1OAA

A-SOAB

18

4995

24

9A1AA

A-SOAB

24

2385

25

K2RSK

A-SOAB

13

2222

26

SV0XBN/9

A-SOAB

15

1674

27

IK2RMZ

A-SOAB

12

1647

28

R9QQ

A-SOAB

10

1629

29

SV1IW

A-SOAB

13

1400

30

OH3GZ

A-SOAB

9

1368

31

SV1MF

A-SOAB

12

1155

32

SV4FFK

A-SOAB

7

1120

33

DG7EE

A-SOAB

11

1010

34

DL7ET

A-SOAB

25

954

35

SV1JFT

A-SOAB

16

553

36

SV2AVP

A-SOAB

11

518

37

G4OGB

A-SOAB

11

504

38

DL4FDM

A-SOAB

7

366

39

R2SA

A-SOAB

6

360

40

IK2AUK

A-SOAB

4

160

41

YO7ARZ

A-SOAB

4

160

42

SM6DER

A-SOAB

4

93

43

PY1MK

A-SOAB

2

40

44

PY1TU

A-SOAB

2

40

45

JA5NSR

A-SOAB

1

10

46

RN3DKE

A-SOAB

1

10

47

9A3XV

CHECKLOG

143

0

48

SV1RP

CHECKLOG

3

0

Α/Α

CALLSIGN

CATEGORY

QSOs

CALCULATED SCORE

1

SV1CEI/QRP

B-SOAB/QRP

75

37926

2

TA4/DJ5AA/QRP

B-SOAB/QRP

113

9075

3

UA6CEY/QRP

B-SOAB/QRP

15

3234

4

SV1GRD/QRP

B-SOAB/QRP

12

2810

5

SV5/DK5LP/P

B-SOAB/QRP

8

568

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Αποτελέσματα !!

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοργάνωσης του GTC CW Cup

Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL

GTC #028

GTC CW Cup Contest Manager

-

Ενημέρωση 10 Δεκεμβρίου 2012:

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα ημερολόγια, πριν την διασταύρωση (cross-checking) των επαφών, σε μορφή .pdf:

Cat. A

SV1/SV2KBS

SV8GKE

SZ1SV

SV1ME

SV1JGX

SV1DPJ

SV4FFL

M0CFW

SV5DKL

IK0EFR

9A4MF

SV1KU

SV1ENG

SV9COL

DK4WF

DL5JQ

YO3FLR

ON3ND

SV2AJX

RW3AI

SV1DOO

HB9EBC

SV1OAA

9A1AA

K2RSK

SV0XBN/9

IK2RMZ

R9QQ

SV1IW

OH3GZ

SV1MF

SV4FFK

DG7EE

DL7ET

SV1JFT

SV2AVP

G4OGB

DL4FDM

R2SA

IK2AUK

YO7ARZ

SM6DER

PY1MK

PY1TU

JA5NSR

RN3DKE

9A3XV

SV1RP

Cat. B

SV1CEI/QRP

TA4/DJ5AA/QRP

UA6CEY/QRP

SV1GRD/QRP

SV5/DK5LP/P