Τελικά αποτελέσματα

Ρόδος, 19/05/2013

Η Επιτροπή Διοργάνωσης του 2ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων, ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού, ανά κατηγορία συμμετοχής ως κάτωθι:

Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE CFM QSOs FINAL SCORE % CFM QSOs % SCORE DEDUCTION
1 SV1/SV2KBS A-SOAB 313 141232 101 86240 32,27% 38,94%
2 SV8GKE A-SOAB 173 72670 74 53808 42,77% 25,96%
3 SV1ME A-SOAB 133 59235 72 50031 54,14% 15,54%
4 SZ1SV GTC CLUB STN 167 60152 86 43615 51,50% 27,49%
5 SV1JGX A-SOAB 220 54929 65 33614 29,55% 38,80%
6 SV1DPJ A-SOAB 124 32328 50 25216 40,32% 22,00%
7 9A4MF A-SOAB 59 23436 40 21805 67,80% 6,96%
8 IK0EFR A-SOAB 84 23693 52 21279 61,90% 10,19%
9 M0CFW A-SOAB 38 23936 35 20863 92,11% 12,84%
10 SV4FFL A-SOAB 100 25600 54 20572 54,00% 19,64%
11 SV5DKL A-SOAB 102 23712 56 20160 54,90% 14,98%
12 SV1KU A-SOAB 95 18819 30 15375 31,58% 18,30%
13 DK4WF A-SOAB 28 13832 27 13050 96,43% 5,65%
14 SV9COL A-SOAB 43 14030 25 12826 58,14% 8,58%
15 SV1ENG A-SOAB 81 14306 30 11400 37,04% 20,31%
16 DL5JQ A-SOAB 126 13775 28 10825 22,22% 21,42%
17 YO3FLR A-SOAB 65 13175 41 10668 63,08% 19,03%
18 ON3ND A-SOAB 33 11136 31 10164 93,94% 8,73%
19 RW3AI A-SOAB 25 8253 24 8253 96,00% 0,00%
20 SV2AJX A-SOAB 24 8844 23 8232 95,83% 6,92%
21 SV1DOO A-SOAB 28 7196 14 7000 50,00% 2,72%
22 HB9EBC A-SOAB 40 6341 23 6052 57,50% 4,56%
23 SV1OAA A-SOAB 18 4995 17 4522 94,44% 9,47%
24 9A1AA A-SOAB 24 2385 16 2265 66,67% 5,03%
25 K2RSK A-SOAB 13 2222 13 2222 100,00% 0,00%
26 R9QQ A-SOAB 10 1629 10 1629 100,00% 0,00%
27 SV0XBN/9 A-SOAB 15 1674 10 1376 66,67% 17,80%
28 SV1IW A-SOAB 13 1400 10 1376 76,92% 1,71%
29 SV1MF A-SOAB 12 1155 12 1155 100,00% 0,00%
30 IK2RMZ A-SOAB 12 1647 10 1141 83,33% 30,72%
31 SV4FFK A-SOAB 7 1120 7 1120 100,00% 0,00%
32 DL7ET A-SOAB 25 954 11 518 44,00% 45,70%
33 SV1JFT A-SOAB 16 553 10 511 62,50% 7,59%
34 SV2AVP A-SOAB 11 518 9 504 81,82% 2,70%
35 OH3GZ A-SOAB 9 1368 7 490 77,78% 64,18%
36 DG7EE A-SOAB 11 1010 7 490 63,64% 51,49%
37 DL4FDM A-SOAB 7 366 7 366 100,00% 0,00%
38 G4OGB A-SOAB 11 504 6 360 54,55% 28,57%
39 R2SA A-SOAB 6 360 6 360 100,00% 0,00%
40 SM6DER A-SOAB 4 93 3 42 75,00% 54,84%
41 IK2AUK A-SOAB 4 160 2 40 50,00% 75,00%
42 YO7ARZ A-SOAB 4 160 2 40 50,00% 75,00%
43 PY1MK A-SOAB 2 40 2 40 100,00% 0,00%
44 PY1TU A-SOAB 2 40 2 40 100,00% 0,00%
45 JA5NSR A-SOAB 1 10 1 10 100,00% 0,00%
46 RN3DKE A-SOAB 1 10 1 10 100,00% 0,00%
47 9A3XV CHECKLOG 143 0 0 0 0,00% 0,00%
48 SV1RP CHECKLOG 3 0 0 0 0,00% 0,00%

Α/Α CALLSIGN CATEGORY QSOs CALCULATED SCORE CFM QSOs FINAL SCORE % CFM % SCORE DEDUCTION
1 SV1CEI/QRP B-SOAB/QRP 75 37926 52 35711 69,33% 5,84%
2 TA4/DJ5AA/QRP B-SOAB/QRP 113 9075 32 8112 28,32% 10,61%
3 UA6CEY/QRP B-SOAB/QRP 15 3234 14 2873 93,33% 11,16%
4 SV1GRD/QRP B-SOAB/QRP 12 2810 10 2800 83,33% 0,36%
5 SV5/DK5LP/P B-SOAB/QRP 8 568 8 568 100,00% 0,00%

Θα θέλαμε να συγχαρούμε εγκάρδια τους τροπαιούχους και νικητές των Κατηγοριών Α’ και Β’, κ.κ. Βικτώρια Παναγιώτου, SV2KBS (Νικήτρια Κατ. Α’) και Νικόλαο Πορίχη, SV1CEI (Νικητή Κατ. Β’), αντίστοιχα, για τις επιδόσεις τους, σημειώνοντας ότι και στο 1ο Κύπελλο της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας το 2011 ήταν και τότε νικητές και τροπαιούχοι στις ίδιες κατηγορίες !!

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους συμμετέχοντες συναδέλφους, οι οποίοι υπέβαλλαν έγκαιρα το ημερολόγιό τους, καθώς επίσης και όσους βοήθησαν να διαδοθεί το GTC CW Cup στη Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα με κάθε μέσο, είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό.

Κάθε χρόνο το Κύπελλο της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας γίνεται όλο και καλύτερο. Αυτό οφείλεται στα δικά σας σχόλια, ιδέες και παρατηρήσεις. Γι’αυτό, το 3ο Κύπελλο της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, που θα διοργανωθεί στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2013 θα είναι ακόμα πιο οργανωμένο και ενδιαφέρον.

Τέλος, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να στελεχώσουν το Club Station της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας κατά τη διάρκεια του 3ου GTC CW Cup, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

sv5dkl@rho.forthnet.gr ή osipwfol@ath.forthnet.gr

,για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοργάνωσης του 2ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας

73/55 από τη Ρόδο.

Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL

European Communications Manager - Greek Telegraphy Club

G.T.C. #028

GTC CW Cup Contest Manager