Υποβληθέντα ημερολόγια

Παρακάτω παρατίθενται αυτούσια όλα τα ηλεκτρονικά ημερολόγια που απεστάλησαν εμπρόθεσμα στον contest manager του GTC CW Cup, με αλφαβητική σειρά:

4Z5TK

9A1AA

9A3ND

9A3XV

9A4FM

9A4MF

9A5V

DH2URF

DL7ET

G4OGB

HA5AZC

JA0VTK

LZ1FJ

LZ1JZ

LZ2SX

LZ4UU

LZ7H

ON3ND

OR2F/QRP

PA0MIR

R9QQ

RW3AI/QRP

SP5BMU

SV0XBN/9

SV1AAK

SV1GRD

SV1JFT

SV1KU

SV1MF

SV1OBY/QRP

SV1PS

SV2FWV/1

SV2HWR

SV2KBS/1

SV4FFL

SV8GKE

SV9COL

YO2CJX

YO2LZE

ZL1IE

Οι παρακάτω σταθμοί έστειλαν το ημερολόγιό τους σε έντυπη μορφή:

SV1CEI/QRP

SV8MQP

K2RSK

ενώ ο σταθμός SV5DKL υπέβαλλε το ημερολόγιό του ως checklog.