Αρχική  / Ελληνική Λέσχη Τηλεγραφίας / GTC CW Cup / 2ο Κύπελλο Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας
2ο Κύπελλο Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω κείμενο σε μορφή .pdf από εδώ

Ρόδος, 5 Σεπτεμβρίου 2012

2nd Greek Telegraphy Club (G.T.C.) CW Cup
 
Σκοπός διαγωνισμού:
Η διενέργεια επαφών σε CW με τα μέλη του Greek Telegraphy Club (G.T.C.) και η
προώθηση του CW mode στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα
 
Περίοδος διεξαγωγής:
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012 - 12:00 UTC έως Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012 - 12:00 UTC
 
Διαμόρφωση:
Αποκλειστικά CW (A1A)
 
Συχνότητες λειτουργίας:
80m (3.520Mhz – 3.530Mhz)
40m (7.020Mhz – 7.030Mhz)
20m (14.030Mhz – 14.060Mhz)
15m (21.030Mhz – 21.060Mhz)
10m (28.030Mhz – 28.060Mhz)
Τα εύρη συχνοτήτων είναι τα προτεινόμενα από το G.T.C.
αλλά επαφές μπορούν να γίνουν οπουδήποτε επιτρέπει το
επίσημο band plan σε CW
 
Κατηγορίες συμμετοχής:
A. SOAB (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ανεξαρτήτως ισχύος εξόδου στην κεραία)
B. SOAB/QRP (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ισχύς εξόδου στην κεραία έως και 5W PEP).
Οι σταθμοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή την κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν /QRP ή /p μετά το διακριτικό τους, αλλιώς αυτοδίκαια θα μετατίθεται η συμμετοχή τους στην κατηγορία Α.
 
RST:
Μέλη του G.T.C. :
RST + GTC + 3-ψήφιος αριθμός μέλους (π.χ. για επαφή που πραγματοποιεί ο σταθμός με αρ. μέλους 28 το report πρέπει να σταλεί ως 599 GTC 028)
Μη-μέλη του G.T.C. :
RST + NM (Non-Member)
 
Σταθμοί:
Μπορούν να γίνουν επαφές με οποιονδήποτε σταθμό, αλλά μόνο μία ανά μπάντα. Οι       
συμμετέχοντες σταθμοί-μέλη του G.T.C. οφείλουν να συμμετέχουν με τα ατομικά διακριτικά
κλήσεώς τους και όχι υπό κάποιο ειδικό διακριτικό κλήσης. Ειδική συμμετοχή θα έχει ο
σταθμός της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας με διακριτικό κλήσης SZ1SV και αριθμό μέλους
GTC 1000.
 
QSO Points:
Επαφές με το σταθμό SZ1SV                      : 100 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μέλη του G.T.C.        : 10 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μη μέλη του G.T.C.   : 1 βαθμός
 
Multipliers:
Κάθε επαφή με σταθμό-μέλος του G.T.C. ανά μπάντα ισοδυναμεί με
ένα (1) Multiplier. Εάν π.χ. δουλέψετε τον ίδιο σταθμό-μέλος του G.T.C. σε 3  
διαφορετικές μπάντες, μετράει για 3 multipliers.
 
Total Score:
Το συνολικό score προκύπτει από το άθροισμα των QSO Points (όπως περιγράφονται
παραπάνω) x το σύνολο των multipliers.
 
Υποβολή logs:
Τα ηλεκτρονικά logs της συμμετοχής σας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως και τις
30 Οκτωβρίου 2012 μέσω e-mail στον European Communications Manager του G.T.C. ,
Ευστάθιο Μαλιάκη, SV5DKL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sv5dkl@rho.forthnet.gr
Στο <Subject:> του e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναγράψετε το διακριτικό κλήσης του
συμμετέχοντος σταθμού καθώς και την κατηγορία συμμετοχής (Α ή Β).
Δεκτά θα γίνουν μόνο τα ημερολόγια που έχουν αποσταλεί μέχρι και την παραπάνω
ημερομηνία και που είναι πλήρως συμπληρωμένα (δηλ. περιέχουν κατ’ελάχιστο για κάθε
QSO τα εξής στοιχεία: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Member No. sent, RST
received, Member No. received).
Επαφές για τις οποίες δεν προκύπτει διασταύρωση (cross-checking) στοιχείων
επαφής από τα υποβληθέντα ημερολόγια των δύο ανταποκριτών, θα θεωρούνται
άκυρες. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν
έγκαιρα τα ημερολόγιά τους ακόμα και αν έχουν πραγματοποιήσει μικρό αριθμό
επαφών.
Λόγω του ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ειδικό software για την υποστήριξη του G.T.C. CW
Cup, θα γίνουν δεκτά ηλεκτρονικά ημερολόγια σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι μορφές:
ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows).
Επιπλέον, δεκτά θα γίνουν και χειρόγραφα ημερολόγια με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις
30 Οκτωβρίου 2012, τα οποία, επίσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν για κάθε QSO όλα τα
προαναφερθέντα στοιχεία. Τα χειρόγραφα ημερολόγια πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση
Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL, Γ. Γεωργιάδη 2, Τ.Κ. 85100, Ανάληψη, Ρόδος, Ελλάς.
Όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του συμμετέχοντος
σταθμού (Callsign, Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση αλληλογραφίας) καθώς και την
κάτωθι φράση:
΄΄Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συμμετοχή μου στο 2nd G.T.C. CW Cup διέπεται από τους
κανονισμούς που όρισε η επιτροπή του G.T.C. CW Cup και από τα δικαιώματα και
περιορισμούς που ισχύουν για την ραδιοερασιτεχνική άδεια του σταθμού μου και ότι θα
αποδεχθώ ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της επιτροπής αποτελεσμάτων του 2nd
G.T.C. CW Cup΄΄
Ανεξάρτητα από το score που θα δηλώσει ο κάθε σταθμός ότι πέτυχε, η Επιτροπή
Διοργάνωσης του GTC CW Cup θα επαναϋπολογίσει τα scores όλων των υποβληθέντων
ημερολογίων, μετά την αφαίρεση τυχόν μη διασταυρωμένων επαφών. Όλα τα υποβληθέντα
ημερολόγια θα αναρτηθούν με ελεύθερη πρόσβαση στο επίσημο site της Ελληνικής Λέσχης
Τηλεγραφίας:
εντός του 1ου δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2012.
Αποτελέσματα:
Τα επίσημα αποτελέσματα του 2nd G.T.C. CW Cup θα ανακοινωθούν στο Greek HamFest
2013, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2013.
Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της επιτροπής αποτελεσμάτων του G.T.C. CW Cup
είναι οριστικά και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
 
Βραβεία:
Στον νικητή της κατηγορίας Α. SOAB (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα
απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 35 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στον νικητή της κατηγορίας Β. SOAB/QRP (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι)
θα απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 25 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στις 3 πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας για τα μέλη του G.T.C. και στις 3 πρώτες θέσεις
κάθε κατηγορίας για τα μη μέλη, θα απονεμηθεί έντυπο έγχρωμο βραβείο. Σε όλους τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail Αναμνηστικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής με την κατάταξή τους στη Γενική Βαθμολογία.