Αρχική  / Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών / Νέα / Σχόλια / Παρατηρήσεις της Ε.Ε.Ρ. για την νέα διαβούλευση
Σχόλια / Παρατηρήσεις της Ε.Ε.Ρ. για την νέα διαβούλευση
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ Υ.Α.
Θα υπάρξουν και μερικές ακόμα προσθήκες σε έρθρα που δεν εμφανίζονται ακόμα εδώ. Για την ενημέρωση σας να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες συχνά!
 
Θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου – Νέα Διαβούλευση
 
Όπως γνωρίζετε, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) είναι ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα και διαθέτει στις τάξεις της μέλη με αναγνωρισμένη πολύχρονη πείρα και επιστημονική εξειδίκευση σε όλα τα ραδιοερασιτεχνικά θέματα. Είναι κοινό  μυστικό, εξάλλου, ότι ο πρώτος Νόμος περί του ραδιοερασιτεχνισμού, ο 1244/1972, συντάχθηκε από μέλη της Ε.Ε.Ρ., ενώ στην Επιτροπή που συνέταξε την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση συμμετείχε ο κ. Κ. Φιμερέλης, πρώην Πρόεδρος .Δ.Σ της Ε.Ε.Ρ. και νυν Έφορος Επιτροπής Υψηλών και Υπερυψηλών Συχνοτήτων. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που κάναμε τον Αύγουστο 2010 στο κείμενο υπό διαβούλευση ήταν ουσιαστικές, ρεαλιστικές και στόχευαν στη βελτίωση των ρυθμίσεων και την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας.
 
Δυστυχώς, η σχεδόν 9μηνης διάρκειας μελέτη από το ΥΥΜΔ των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης «ώδινεν όρος και έτεκε μυν». Ο νέος Κανονισμός, που τίθεται σήμερα σε διαβούλευση, θεωρούμε ότι είναι προχειροφτιαγμένος, απογυμνώνει τον ραδιοερασιτεχνισμό στην Ελλάδα από τον επιστημονικό μανδύα του και ουσιαστικά αναιρεί κάθε κριτήριο για την απόκτηση της άδειας. Ο μόνος στόχος που επιτυγχάνεται είναι η εξίσωση των υφισταμένων κατηγοριών αδειών, όμως ταυτόχρονα η αξία αυτής της νέας άδειας κατηγορίας 1 υποβιβάζεται με τη δημιουργία της άδειας κατηγορίας 2 «εισαγωγικού επιπέδου», που, ουσιαστικά, δεν διαφέρει παρά σε ελάχιστα από την κατηγορία 1, ενώ θα είναι πολύ πιο εύκολη η απόκτησή της. Κύριοι δείτε πως υλοποιούνται αντίστοιχες άδειες σε άλλες χώρες και μην πειραματίζεστε είς βάρος μας.
 
Η χαριστική βολή, βέβαια, είναι η παραπομπή στις καλένδες (δηλαδή στην έκδοση εγκυκλίου του Γ.Γ. Επικοινωνιών) της εφαρμογής του αδιάβλητου τρόπου ηλεκτρονικής εξέτασης, ενώ θα έπρεπε να είναι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την έναρξη ισχύος της νέας Υπουργικής Απόφασης. Η εξαίρεση αυτή δίνει το δικαίωμα να αναρωτιέται κανείς το γιατί το ΥΥΜΔ δεν επιθυμεί να σταματήσουν οι φήμες ότι η ραδιοερασιτεχνική άδεια αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ πολίτη και Δημοσίου Υπαλλήλου.
 
Μετά από επαφή μας με τον Γ.Γ. Επικοινωνιών έχουμε ρητή διαβεβαίωση ότι μέσα σε διάστημα το αργότερο 6 μηνών, θα βγει η εγκύκλιος που θα καθορίζει τα των εξετάσεων με ηλεκτρονική μορφή και παράλληλα η τροποποίηση του 3431/2006 που θα ορίζει ρητά την εποπτεία του φάσματος από την ΕΕΤΤ,
 
Στις επόμενες σελίδες αναφέρουμε τις επιμέρους παρατηρήσεις μας για θέματα, στα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες. Μας είπαν ότι το Υπουργείο έχει «ώτα ευήκοα», δεν μένει παρά να αποδειχτεί και εμπράκτως.
 
 
Για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
 
Άρθρο 3 – Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη
 
§ 5: Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ μία (1) φορά ανά τετράμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία  των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Το ακριβές χρονικό διάστημα για την ανακοίνωση πραγματοποίησης των εξετάσεων θα πρέπει να αναφέρεται μέσα στον κανονισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προτείνουμε την εξής προσθήκη:
 
§ 3: Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ μία (1) φορά ανά τετράμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν και με κάθε πρόσφορο μέσο την ακριβή ημερομηνία  των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
  
Άρθρο 5 – Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία
§ 3 – Ειδικά οι υποψήφιοι για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» εξετάζονται επί της ανωτέρω ύλης επί ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών χαμηλού βαθμού δυσκολίας.
 
Η διατύπωση είναι πολύ γενική και αόριστη. Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η εξεταστέα ύλη καθορίζεται σύμφωνα με τη Σύσταση ECC Report 89. Το ίδιο θα πρέπει να αναφέρεται στην § 4.2.
 
 
§ 5 – Εξετάσεις με τη μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών (ηλεκτρονική εξέταση)
§ 5.2 Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις
 
Θεωρούμε απαραίτητο το ποσοστό επιτυχίας να είναι μεγαλύτερο επί των τεχνικών γνώσεων. Προτείνουμε να γίνει:
 
§ 5.2 Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις, όπου τουλάχιστον οι 40 σωστές θα προέρχονται από το Κεφάλαιο Α’.
 
 
§ 5.4 Η δοκιμασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών, στις ΑΠΥ. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα προβλέπει χαμηλό βαθμό δυσκολίας για τους υποψηφίους της «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου». Για τους υποψηφίους της «κατηγορίας 1» το ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων προβλέπει κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας.
 
Η διατύπωση είναι πολύ γενική και αόριστη και για τις δύο κατηγορίες.
α) Για τους υποψήφιους της «κατηγορίας 1» θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η ύλη είναι η προβλεπόμενη από την Σύσταση T/R 61-02, την οποία το ΥΥΜΔ έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά ως «Νέα ύλη εξετάσεων ραδιοερασιτεχνών» και περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο με 765 ερωτήσεις.
β) Για τους υποψήφιους της «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η ύλη είναι η προβλεπομένη στη Σύσταση ECC Report 89, που είναι σαφώς απλούστερη, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και τον σκοπό ύπαρξης αυτής της κατηγορίας άδειας.
 
§ 11 Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία κλπ.) με ποσοστό τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, εξετάζονται σε ευνοϊκές συνθήκες ανάλογα με την πάθηση και κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής.
 
Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα τα ΑμεΑ να δίνουν εξετάσεις ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ανάλογα με την αναπηρία που έχουν, π.χ. για τους τυφλούς να υπάρχει κάποιος που τους διαβάζει τις ερωτήσεις και καταγράφει την απάντηση που δίνουν.
 
 
Άρθρο 6 – Κατηγορίες ραδιοερασιτεχνικών αδειών
 
§ 1  Οι εκδιδόμενες άδειες ραδιοερασιτεχνών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στην «κατηγορία 1», η οποία είναι ισοδύναμη – αντίστοιχη της άδειας «CEPT radio amateur license» της Σύστασης T/R 61-01 ….
 
Οι άδειες που δίδονται σήμερα ΣΗΜΕΡΑ, είναι συμβατές με την TR 61-01. Η αλλαγή με την ενοποίηση των δύο κατηγοριών προβλέπεται από την TR 61-02, άρα θα πρέπει να διορθωθεί η Σύσταση.
 
 …Η «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν εισαγωγικά με τον ραδιοερασιτεχνισμό ή/και την ακρόαση ραδιοσταθμών χωρίς να απαιτείται λεπτομερειακή γνώση τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων του ραδιοηλεκτρικού τομέα.
 
Στο άρθρο αυτό γίνεται πολύ περιορισμένη περιγραφή για την «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αλλά και στο άρθρο 21: Τεχνικές Διατάξεις, § 1 (για τη συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ) και § 5 (για τις επιτρεπόμενες υποζώνες συχνοτήτων) δεν έχουν καμία σχέση με τα αναγραφόμενα στην Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της CEPTECC REPORT 89 – A radio amateur entry level examination and licence.
 
o         Στο ECC REPORT 89 αναφέρεται ότι «Ο Ραδιοερασιτεχνισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί μακροπρόθεσμα το ενδιαφέρον ενός ατόμου για την επιστήμη και την τεχνολογία. Τα άτομα αποφασίζουν για τις σπουδές που τους ενδιαφέρουν σε πολύ μικρή ηλικία. Το να κινηθεί το ενδιαφέρον παιδιών και νέων θα έπρεπε να είναι ο βασικός σκοπός για κάθε νέα άδεια. Για να είναι αποτελεσματική μια άδεια εισαγωγικού επιπέδου, θα πρέπει να συγκινεί παιδιά και νέους.»
o         Στο ECC REPORT 89 αναφέρεται επίσης (§ 5.1): «Θα πρέπει να χρειάζεται κάποιος ΛΙΓΟ χρόνο για να πάρει την άδεια εισαγωγικού επιπέδου. Ο στόχος είναι να κάνουμε τους νεοεισερχόμενους να ασχοληθούν σύντομα με το αντικείμενο, για να τους κινηθεί το ενδιαφέρον. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις για το εισαγωγικό επίπεδο θα πρέπει να διαρκούν λίγο χρόνο, να είναι λιγότερο θεωρητικά και να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ώστε ο υποψήφιος να είναι «ασφαλής» ως χειριστής. «Ασφαλής» σημαίνει ότι ο κάτοχος αυτής της αδείας θα καταλαβαίνει τους κανονισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις, που προστατεύουν άλλους χρήστες του ραδιοφάσματος και θα γνωρίζει άριστα τη ραδιοερασιτεχνική πρακτική. Μετά θα ενθαρρύνεται η αυτοεκπαίδευση μέσω των (περιορισμένων) δικαιωμάτων της άδειας και της πίεσης των αδειούχων της ίδιας κατηγορίας, ώστε το άτομο να μπορεί να φτάσει το ανώτερο επίπεδο γνώσεων της άδειας HAREC
 
Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω στο υπό διαβούλευση κείμενο; Από πού θα λαμβάνει ο υποψήφιος τη ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;
 
 Άρθρο 7 – Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου
Άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου λαμβάνουν:
§ 1.1    Είναι κάτοχοι Ελληνικού πτυχίου ραδιοερασιτέχνη HAREC ή
 
Έχει παραληφθεί η άδεια εισαγωγικού επιπέδου. Θα πρέπει να γίνει:
 
§ 1.1    Είναι κάτοχοι Ελληνικού πτυχίου ραδιοερασιτέχνη HAREC ή εισαγωγικού επιπέδου ή
 
 
§ 3: Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
Γιατί μόνο τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να πάρουν τέτοια άδεια; Γιατί όχι και της δευτεροβάθμιας, π.χ. τα αντίστοιχα επαγγελματικά λύκεια, που από τη φύση τους είναι πιο πρακτικά και πειραματικά, δηλαδή ταιριάζουν πιο πολύ στην περιγραφή του ραδιοερασιτέχνη;
 
 
Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών
 
§ 1.6 ειδική εκχώρηση συχνοτήτων για την πραγματοποίηση δοκιμών. Οι ειδικές εκχωρήσεις μπορούν να αφορούν ζώνες συχνοτήτων εκτός αυτών που έχουν απονεμηθεί στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη ή/και χρήση μεγαλύτερης ισχύος της επιτρεπομένης.
 
Λάθος διατύπωση: Η λέξη «απονεμηθεί» να γίνει «εκχωρηθεί».
 
 
§ 3: Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ ανατίθενται οι αρμοδιότητες:
 
§ 3.6: ανάληψης ή υποστήριξης διαφόρων δράσεων που αποσκοπούν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και στην ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού (ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ενημερωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε υπαλλήλους των ΑΠΥ, εκπαιδευτικών σεμιναρίων που εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων κλπ),
§ 3.7: έκδοσης οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και την ασφαλέστερη λειτουργία των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.
 
Τα «ενημερωτικά σεμινάρια» προς υπαλλήλους των ΑΠΥ, που αναφέρονται στο 3.6, προϋποθέτουν εθελοντική συμμετοχή. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τους «αρμόδιους» υπαλλήλους των Νομαρχιών θεωρούμε απαραίτητη την «υποχρεωτική εκπαίδευση» των υπαλλήλων των ΑΠΥ, η οποία θα πρέπει να περιληφθεί στην παράγραφο 3.7.
 
  
Επικροτούμε το ότι με τις § 3.8 και 3.9 το ΥΥΜΔ έχει την αρμοδιότητα υποστήριξης και συντονισμού των ΑΠΥ καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποβοήθησης του έργου των ΑΠΥ για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες στην Ελλάδα (άδειες, ειδικά διακριτικά κλπ.). Θεωρούμε ότι σ’ αυτό το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση (read only) όλες οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες στην Ελλάδα, όπως η ΕΛΑΣ, η ΕΕΤΤ, η Πολεοδομία κλπ., για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία αδειούχων, δηλαδή νόμιμων ραδιοερασιτεχνών από ελέγχους, συλλήψεις, παραπομπή σε δίκη κλπ.
 
 
§ 4 – Για τα θέματα εποπτείας του ραδιοφάσματος και της προστασίας από παρεμβολές επιλαμβάνεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών-Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), …
 
Ο Νόμος 3431/2006, που ορίζει μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, εξαιρεί την εφαρμογή του Νόμου αυτού σε ραδιοερασιτέχνες. Κατά συνέπεια, οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις αντικρούονται μεταξύ τους και κανείς δεν υποχρεούται να κάνει επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη. Γι’ αυτό θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον από μεταβατικές διατάξεις (μέχρι την αλλαγή του Νόμου 3431/2006) ποιος έχει την ευθύνη εποπτείας του ραδιοερασιτεχνικού φάσματος.
 
 
Άρθρο 11 – Κυρώσεις
§ 2 Στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές του άρθρου 11 του ν.δ. 1244/1972, καθώς και τα προβλεπόμενα πρόστιμα στο άρθρο 2 παρ.6 του ν.2801/2001. Για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3431/2006 επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.
 
Να γίνει: «ν. 3431/2006, ή όπως τροποποιηθεί στο μέλλον, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.»
 
 
 
§ 6 Η χορήγηση ΕΔΚ γίνεται μετά από αίτηση συνοδευόμενη από προβλεπόμενο παράβολο και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Δικαίωμα αίτησης για χορήγηση ΕΔΚ έχουν μόνο αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες συμπεριλαμβανομένων και σχετικών αδειοδοτημένων νομικών πρόσωπων. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΑΠΥ τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του ΕΔΚ.
 
Το ύψος του «προβλεπόμενου παράβολου» θα πρέπει να είναι σε λογικά επίπεδα, ανάλογα με την επιβάρυνση της εργασίας της αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοσή του.
Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 50 ημερών είναι υπερβολικό. Προτείνουμε να μειωθεί σε 30 ημέρες.
 
Σε περίπτωση που ο αιτούμενος ΕΔΚ είναι αλλοδαπός, που δικαιούται να εκπέμψει στην Ελλάδα (δηλαδή σύμφωνα με τη CEPT ή επειδή η χώρα του έχει αμοιβαιότητα με την Ελλάδα) πώς θα προμηθευτεί από τη χώρα του παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση ΕΔΚ;
 
 
§ 9 Για την χρησιμοποίηση ΕΔΚ ο ενδιαφερόμενος ραδιοερασιτέχνης ή ο υπεύθυνος έναντι τρίτων στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, πρέπει να έχει εξασφαλίσει δικαιώματα παραχώρησης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
Δεν θεωρούμε ότι προϋπόθεση για την έκδοση ΕΔΚ θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση άδειας του ιδιοκτήτη για την τοποθέτηση του σταθμού. Πρόκειται για διαδικασία μεταξύ ιδιωτών και το ΥΥΜΔ δεν χρειάζεται να εμπλακεί σ’ αυτό.
 
Άρθρο 14 – Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι
 
§ 2: Μετά την επιτυχή περάτωση των υπόψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.
 
Εφόσον στον νέο Κανονισμό δεν προβλέπεται προφορική εξέταση υποψηφίων, ούτε απαλλαγή από αυτή όσων έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που διοργανώνουν οι σύλλογοι, η παράγραφος αυτή δεν έχει νόημα και πρέπει να διαγραφεί.
 
 

Άρθρο 19 – Ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός
 
§ 1 Οι ραδιοερασιτέχνες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ραδιοεξοπλισμό και κάθε άλλου είδους εξοπλισμό  που είναι σύμφωνος  με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και των λοιπών σχετικών  διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ιδίως των διατάξεων για τις κατασκευές κεραιών, την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
 
§ 4 Ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει να συντηρεί τον ραδιοεξοπλισμό του σταθμού συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων παρελκομένων του και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του σταθμού.
 
Προτείνεται, για να μην υπάρξει παρερμηνεία, να γίνει «ασφάλεια του χειριστή» και στα δύο σημεία.
 
 
Άρθρο 20 – Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών
 
§ 1 Οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών διέπονται από διατάξεις του ν. 2801/2000 και του ν. 3431/2006 όπως ισχύουν.
 
Είναι λάθος η αναφορά στον ν. 3431/2006, ο οποίος εξαιρεί ρητά τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες από τις διατάξεις του. Ο μόνος νόμος που πρέπει να αναφέρεται εδώ είναι ο νόμος 2801/2000.
 
 
§ 3 Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς
αναρτημένη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου συμπεριλαμβανομένου και του διακριτικού κλήσης του. 
 
Η ανάρτηση πινακίδας σε ταράτσες είναι γραφειοκρατική και άνευ ουσίας (αφού ο ραδιοερασιτέχνης μπορεί όποτε του ζητηθεί να επιδείξει την σε ισχύ άδειά του π.χ. στην ΕΕΤΤ) και ζητάμε τη διαγραφή της παραγράφου.
 

§ 4 Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης  λειτουργίας του Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει αμελλητί να κατεδαφίζει τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις αποκρίνει από τον χώρο εγκατάστασης τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές. 
 
Προτείνεται η εξής αλλαγή:
 
§ 4 Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης  λειτουργίας του Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του, οφείλει σε διάστημα δύο μηνών να απεγκαθιστά τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις  αποκρίνει από τον χώρο εγκατάστασης τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές. 
 
 
Άρθρο 21 – Τεχνικές διατάξεις
 
§ 1 – Οι ραδιοερασιτέχνες αδείας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου», με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να λειτουργούν τους σταθμούς τους με συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ μέχρι και 40W (ERP)
 
Σε ολόκληρο τον κόσμο η ισχύς για όλες τις κατηγορίες ορίζεται ως ισχύς κορυφής (Peak Envelope Power-PEP) που μετράται με ένα βαττόμετρο στην έξοδο του πομπού. Επιπλέον, οι ραδιοερασιτέχνες της κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν πώς να υπολογίσουν την ισχύ τους σε ακτινοβολούμενη (Emitted Radiated Power-ERP). Προτείνεται η αντικατάσταση του όρου RP) με (PEP) και μικρότερη ισχύ (πχ. 20W). 
 

§ 2 – Οι ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι άδειας «κατηγορίας 1», με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λειτουργούν τον σταθμό τους σε όλες τις εκχωρημένες υποζώνες στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη από τον Ελληνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και με τέτοια συνολική ισχύ εξόδου του πομπού (ΡΕΡ) ώστε λαμβανομένου υπόψη και του κέρδους κεραίας να μην δημιουργούνται σε καμία περίπτωση ηλεκτρομαγνητικά πεδία που να υπερβαίνουν τις τιμές έκθεσης του κοινού που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» σε όλες τις θέσεις στο περιβάλλον του σταθμού στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση.
 
Στην παράγραφο δεν αναφέρεται πουθενά η αριθμητική τιμή ισχύος. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής παραπέμπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 53571/3839/2000, που όμως δεν ορίζει ρητά κάποια ισχύ, αλλά ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υπολογίσει μόνος του ποιο είναι το ασφαλές όριο της ισχύος ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Για τις αστικές περιοχές, στις οποίες ευρίσκεται το 95% των αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, το ασφαλές όριο εξομοιώνεται με το ασφαλές όριο για την κινητή τηλεφωνία, δηλαδή 100W ERP, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι: Όλα τα όρια ακτινοβόλησης της Διεθνής Επιτροπής για την προστασία από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNRIP) καθορίζονται βάσει του χρόνου ακτινοβόλησης Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες δεν πρέπει να εξομοιώνονται νομοθετικά με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, το επαγγελματικό ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, που εκπέμπουν με τη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα και η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής), παράμετροι που μειώνουν δραστικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 

Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική ανάλυση δεδομένων από ερευνητές σε μετρήσεις της ΕΕΑΕ, οι κυριότερες πηγές ακτινοβόλησης στην Αθήνα αλλά και σε κάθε αστικό περιβάλλον είναι οι παρακάτω:
o         Ραδιοφωνία FM   (40 – 80 %)
o         Τηλεοπτικές εκπομπές VHF/UHF (20 – 35 %)
o         Ειδικά ραδιοδίκτυα / TETRA  (20 %)
o         Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας (20 – 35 %)   
o         Ραδιοζεύξεις (< 5 %)
o         Άλλες δραστηριότητες  (WiFi, Ραδιοερασιτέχνες κλπ) < 1 %
 
Ας σημειωθεί ότι η κινητή τηλεφωνία και οι σταθμοί TETRA του ΟΤΕ είναι διάσπαρτοι μέσα στο αστικό περιβάλλον.
 
 
§ 3 Οι ραδιοερασιτέχνες άδειας «κατηγορίας 1» ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» υποχρεούνται να λειτουργούν τους σταθμούς τους ειδικά για την υποζώνη 135,7 – 137,8 kHz με συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ μέχρι και 1 W (ERP).
 
Να αφαιρεθεί η κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου», γιατί η λειτουργία σ’ αυτή η συχνότητα έχει υπερβολικά μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις, που δεν μπορεί να καλύψει αδειούχος εισαγωγικού επιπέδου.
 
 

§ 5 Οι επιτρεπόμενες ραδιοερασιτεχνικές υποζώνες συχνοτήτων για την λειτουργία των σταθμών της κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» είναι οι εξής: 135,7 – 137,8 kHz, 3,5 – 3,8 ΜΗz, 7,1 – 7,2 MHz, 14,25 – 14,35 MHz, 21-21,45 MHz, 28,-29,7 MHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz.
 
Οι συχνότητες που προτείνουμε για τη λειτουργία σταθμών «εισαγωγικού επιπέδου» είναι οι εξής, που είναι οι πλέον αποδεκτές στην περιοχή 1 της IARU σε χώρες που ήδη εφαρμόζουν την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου»:
 
7, 1 – 7,2 MHz
21 – 21,450 MHz
28 – 29,7 MHz
144 – 146 MHz
430 – 440 MHz
 
 
Για να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να προστεθούν στο άρθρο 21 τα παρακάτω άρθρα, που καλύπτουν ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας:
 
§ 16 Επιτρέπεται η επικοινωνία με ψηφιοποιημένη φωνή σε συχνότητες από 144 MHz και πάνω, χρησιμοποιώντας διεθνώς γνωστούς τρόπους διαμόρφωσης και χωρίς οποιαδήποτε μορφή κρυπτογράφησής της (π.χ. D-STAR).
 
§ 17 Επιτρέπεται η χρήση του διαδικτύου είτε ως βοηθητικού διαύλου μετάδοσης φωνής (VoIP) και δεδομένων (Data) για τον χειρισμό πομποδέκτη μεταξύ κύριας και εναλλακτικής θέσης του ιδίου σταθμού (remote base), είτε ως μέσου επικοινωνίας αποκλειστικά μεταξύ ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, αναμεταδοτών ή επαναληπτών (π.χ. ECHO LINK).
 
 

Άρθρο 22 – Κάτοχοι αλλοδαπής ραδιοερασιτεχνικής άδειας που εκδόθηκε ΣΥΜΦΩΝΑ με την Σύσταση TR 61-01 της CEPT
 
Και στον τίτλο αλλά και μέσα στις παραγράφους 1, 2 και 3 (2 φορές) αναφέρεται μόνο η Σύσταση TR 61-01 της CEPT. Θα πρέπει ή να διορθωθεί σε TR 61-02 ή να προστεθεί «ή με τη Σύσταση TR 61-02».
 
 
Άρθρο 23 – Κάτοχοι αλλοδαπής άδειας ραδιοερασιτέχνη μη σύμφωνης με την Σύσταση TR 61-01 της CEPT
 
Και στον τίτλο και στις παραγράφους 1 και 2 θα πρέπει η Σύσταση ή να διορθωθεί σε TR 61-02 ή να προστεθεί «ή με τη Σύσταση TR 61-02»
 
Ο αλλοδαπός ραδιοερασιτέχνης, που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ραδιοερασιτεχνικό σταθμό κατά την προσωρινή διαμονή του στην Ελλάδα, σκόπιμο είναι να απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ και όχι στην ΑΠΥ, 1) γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μάθει από το εξωτερικό ποια είναι η αρμόδια ΑΠΥ και 2) για να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΕΛΑΣ κλπ.
 
 
 
Άρθρο 26 – Αναμεταδότες-Επαναλήπτες-Ραδιοφάροι
 
Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με την αίτηση εγκατάστασης νέου αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου περιλαμβάνονται:
§ 2.3 – Τοπογραφικό σκαρίφημα ή χάρτη της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του σταθμού ή φωτογραφίες της τοποθεσίας εγκατάστασης.
 
Τίποτα από τα παραπάνω δεν διασφαλίζει ότι το σημείο εγκατάστασης που εμφαίνεται σ’ αυτά είναι και το πραγματικό. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να δηλώνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες της εγκατάστασης, που είναι το μόνο στοιχείο που προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου.
Όσον αφορά τη φωτογραφία, θα πρέπει να είναι γνωστό στο ΥΥΜΔ ότι, όταν η εγκατάσταση ευρίσκεται μέσα σε στρατιωτική περιοχή, δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση.
 
 
Άρθρο 26 – Αναμεταδότες-Επαναλήπτες-Ραδιοφάροι (συνέχεια)
 
§ 2.5 – Τεχνικό παράρτημα στο οποίο περιέχονται σχέδιο συντήρησης του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου και προβλεπόμενα έγγραφα που αφορούν την συμμόρφωση του σταθμού ως σταθερής εγκατάστασης προς τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
 
Η παράγραφος δεν διευκρινίζει ποια είναι τα προβλεπόμενα έγγραφα ή σε ποια διάταξη προβλέπονται. Η αοριστία αυτή θα επιτρέψει στους (μη εκπαιδευμένους) υπαλλήλους των ΑΠΥ να την ερμηνεύσουν κατά το δοκούν, ενώ δεν θα εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της εγκατάστασης.
 
 

§ 3 – Η ΑΠΥ μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των αιτήσεων, αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης (χωρίς τον φάκελο) στην κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ η οποία προβαίνει σε ελέγχους ηλεκτρομαγνητικής εναρμόνισης των σταθμών σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια και μετά την επιτυχή εναρμόνιση η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει την ΑΠΥ η οποία προβαίνει στην έκδοση της ειδικής άδειας.
 
Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ένα χρονικό περιθώριο για τη συνολική διαδικασία έκδοσης της άδειας, π.χ. 3 μήνες από την κατάθεση της αίτησης.
 
 
§ 4: Σε περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν εναρμονίζονται συγκεκριμένοι αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάροι, η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τους ζητά να υποβάλλουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κοινή νέα πρόταση που θα επιλύει το πρόβλημα. Οι υπό διένεξη αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάροι δεν αδειοδοτούνται από τις ΑΠΥ μέχρι την οριστική λύση της διένεξης.
 
1)      Πρέπει να διευκρινίζεται ξεκάθαρα ότι η παράγραφος αυτή αφορά ΝΕΕΣ αιτήσεις για εναρμόνιση, που κατατίθενται στην ίδια χρονική περίοδο υποβολής αιτήσεων, και δεν αφορά εναρμόνιση μεταξύ ήδη εναρμονισμένης εγκατάστασης και νέας εγκατάστασης!
2)      Θεωρούμε ότι η κατοχύρωση της υπό διεκδίκηση συχνότητας από περισσότερους των δύο συλλόγους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διένεξης μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να δίδεται στον πρώτο που θα την αιτηθεί χρονικά μέσα στην περίοδο υποβολής αιτήσεων και ο δεύτερος να αποκλείεται αυτόματα. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή της παραγράφου ως εξής:
 
§ 6: Σε περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάροι, για τους οποίους έχει κατατεθεί νέα αίτηση λειτουργίας μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, η απόδοση της διεκδικούμενης συχνότητας θα δίδεται σε εκείνον που θα την αιτηθεί πρώτος με βάση την απόλυτη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης (ημερομηνία και ώρα). Στην συνέχεια η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους ανάλογα.
 
 
§ 5 – Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία οποιουδήποτε αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ειδική άδεια.
 
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις θεωρούνται παράνομες και σε τέτοια περίπτωση επιλαμβάνεται του θέματος η ΕΕΤΤ.
 
 
§ 7 – Τον Δεκέμβριο εκάστου έτους οι ΑΠΥ αποστέλλουν στην κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ αντίγραφα των ειδικών αδειών αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων προκειμένου να εκδοθεί το επόμενο έτος ο ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας.
 
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά μέχρι πότε το ΥΥΜΔ πρέπει να έχει εκδώσει τον πίνακα αυτό, π.χ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
 
 
 
Άρθρο 27 – Μεταβατικές διατάξεις – Καταργούμενες διατάξεις - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 
§ 5: Για την λειτουργία των σταθμών που περιλαμβάνονται στους υφιστάμενους εγκεκριμένους πίνακες επαναληπτών-αναμεταδοτών και ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, παρέχεται μεταβατική περίοδος μέχρι 31-12-2013 εντός της οποίας πρέπει να εξασφαλισθεί η αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκκριση αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων που υποβλήθηκαν πριν από την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού θα εξετασθούν κατόπιν νέων αιτήσεων στις ΑΠΥ σύμφωνα με το άρθρο 26.
 
Παρακαλούμε να μας διευκρινισθούν τα εξής σημαντικά:
 
1)      Αυτή η παράγραφος σημαίνει ότι για τις ΗΔΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ εγκαταστάσεις απαιτείται διαδικασία αδειοδότησης ΕΚ ΝΕΟΥ; Με ποια λογική καλούμαστε εμείς π.χ. (ως ερασιτεχνικός σύλλογος, εξυπηρετούμενος από εθελοντές, και όχι ως επαγγελματική, κερδοσκοπική επιχείρηση) να ΞΑΝΑσυγκεντρώσουμε δικαιολογητικά για τις 100 περίπου εγκαταστάσεις που έχουμε πανελλαδικά; Εάν το πρόβλημα είναι το παράβολο, τότε να πληρώσουμε το παράβολο χωρίς να ξανακάνουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή, παρ’ όλο που αυτό αφενός είναι σημαντική επιβάρυνση για τα περιορισμένα μας μέσα και αφετέρου δεν δικαιολογείται, αφού δεν παρέχεται κάποια συμπληρωματική υπηρεσία από τις ΑΠΥ.
2)      Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έγιναν από 6/4/2010 μέχρι να εκδοθεί η νέα ΥΑ θα πρέπει να υποβληθούν ΕΚ ΝΕΟΥ στις ΑΠΥ; Γιατί δεν αποστέλλονται με υπηρεσιακό τρόπο από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ στους υπαλλήλους των ΑΠΥ; Με αυτόν τον τρόπο οι μέχρι τώρα αρμόδιοι αποποιούνται των ευθυνών τους, αντί να μεταβιβάσουν τις αρμοδιότητές τους με τον αρμόζοντα τρόπο. Επιπλέον, εκτός από την επιβάρυνση που θα επιφέρει η επανυποβολή των αιτήσεων στους εθελοντές που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, θα απωλεσθεί και η σειρά προτεραιότητας που έχει δημιουργηθεί μέσα σ’ αυτούς τους 13 μήνες ανάλογα με την χρονική στιγμή κατάθεσης της κάθε αίτησης.
 
 

§ 6: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργείται η Υπουργική Απόφαση 68000/763/9-12-2002 (ΦΕΚ Β’ 1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» εκτός των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 της ως άνω απόφασης που σχετίζονται με το σύστημα εξετάσεων και οι οποίες καταργούνται με την έκδοση εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών με την οποία ανακοινώνεται η εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων που προβλέπεται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.
 
Είναι απαράδεκτο να παραπέμπεται
 στις καλένδες (δηλαδή στην έκδοση εγκυκλίου του Γ.Γ. Επικοινωνιών) η εφαρμογή του αδιάβλητου τρόπου ηλεκτρονικής εξέτασης, ενώ θα έπρεπε να είναι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την έναρξη ισχύος της νέας Υπουργικής Απόφασης. Η εξαίρεση αυτή δίνει το δικαίωμα να αναρωτιέται κανείς το γιατί το ΥΥΜΔ δεν επιθυμεί να σταματήσουν οι φήμες ότι η ραδιοερασιτεχνική άδεια αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ πολίτη και Δημοσίου Υπαλλήλου.
 
 
Παράρτημα 1 – Πίνακας Διακριτικών Κλήσεως
 
Στο Άρθρο 12, παρ. 1 αναφέρεται: «Μετά το πρόθεμα ακολουθεί 1 ή 2 ή 3 ή 4 χαρακτήρες (λατινικά γράμματα ή αριθμοί), ο τελευταίος των οποίων είναι γράμμα σύμφωνα με το Παράρτημα 1.»
 
Στο Παράρτημα 1, στα διακριτικά κλήσεως, τελευταία στήλη δεξιά αναγράφεται: «Το πρόθεμα ακολουθούμενο από 2, 3 ή 4 λατινικά γράμματα». Η διατύπωση θα πρέπει να είναι ίδια με το άρθρο 12, παρ. 1.
 
 

Παράρτημα 2 – Εξεταστέα ύλη για την απόκτηση Ελληνικού πτυχίου ραδιοερασιτέχνη 
 
§ 1.2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – «Λειτουργικοί κανόνες και διαδικασίες»
2. ΚΩΔΙΚΑΣ Q
 
Να προστεθούν οι παρακάτω συντμήσεις του κώδικα Q:
 
QRA - Ποιό είναι το όνομα του σταθμού σας; Το όνομα του σταθμού μου είναι.....
QRH - Αλλάζει η συχνότητα μου; Η συχνότητα σας αλλάζει.
QRU - Έχετε κάτι για μένα; Δεν έχω κάτι για σας.
QRV - Είστε έτοιμος; Είμαι έτοιμος.
QSA - Ποια η ισχύς των σημάτων μου ή των σημάτων του....; Η ισχύς των σημάτων σας ή των σημάτων του...
QSB - Έχουν τα σήματα μου διάλειψη; Τα σήματα σας έχουν διάλειψη
QSL - Μπορείτε να επιβεβαιώσετε λήψη; Επιβεβαιώνω λήψη.
QSO - Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον .....απ' ευθείας ή δι' ενδιάμεσου; Μπορώ να επικοινωνήσω με τον..... απ' ευθείας ή δι' ενδιαμέσου του.....
QSP - Μπορείτε να μου κάνετε τον ενδιάμεσο με τον......; Θα σας κάνω τον ενδιάμεσο με τον.......
QSX - Θα ακούσετε τον.....στην.....συχνότητα; Ακούω τον......στην .....συχνότητα.
QTC - Πόσα μηνύματα έχετε να στείλετε; Έχω..... μηνύματα να στείλω.
QTR - Ποια είναι η ακριβής ώρα; Η ακριβής ώρα είναι.....
 
3. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ:
 
CW      Συνεχές κύμα
 
Το CW χρησιμοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες ως συντομογραφία για τον Κώδικα Μορς. Ως εκ τούτου, να γίνει
 
CW      Κώδικας Μορς
 
§ 1.2.3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – “Εθνικό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για την Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη”
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CEPT
 
Στην 1η και την 4η σειρά να προστεθεί αναφορά στην σύσταση T/R 61-02
 
 
 
Άρθρο 27 – Ισχύς Κανονισμού:
 
Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
Ο Κανονισμός αυτός μπορεί να ισχύσει εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, που αναφέρονται μέσα, και συγκεκριμένα εφόσον εφαρμοσθούν:
α) τα οριζόμενα σχετικά με τις εξετάσεις, δηλαδή άρθρα 3, 4, 5 και 6 και ιδιαίτερα η παράγραφος 5.1 του άρθρου 5.
β) τα οριζόμενα σχετικά με την εποπτεία του ραδιοφάσματος και την προστασία από παρεμβολές, που αναλαμβάνει η ΕΕΤΤ (άρθρο 10, παράγραφος 4 και άρθρο 11, παράγραφος 2) και την επιτήρηση των ραδιοσυχνοτήτων από το ΥΥΜΔ, που θεωρούμε απαραίτητη.
 
Μετά από επαφή μας με τον Γ.Γ. Επικοινωνιών έχουμε ρητή διαβεβαίωση ότι μέσα σε διάστημα το αργότερο 6 μηνών, θα βγει η εγκύκλιος που θα καθορίζει τα των εξετάσεων με ηλεκτρονική μορφή και παράλληλα η τροποποίηση του 3431/2006 που θα ορίζει ρητά την εποπτεία του φάσματος από την ΕΕΤΤ,