Πειραματικοί reflectors

Ο ψηφιακός επαναλήπτης SV1P υποστηρίζει πλέον και τα πειραματικά reflector του D-Star, για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mail: sv1iw[at]raag.org