ΑΧ-25

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PACKET (AX25) ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Εδώ θα βρείτε αρκετές χρήσιμες εντολές για να μπορέσετε και μόνοι σας να δείτε πληροφορίες για την κατάσταση του AX-25 δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Όπως θα δείτε και στην Γενική εικόνα προς στιγμήν υπάρχουν 3 UHF κόμβοι στην συχνότητα 433.650 και 1 VHF στην Αθήνα στην συχνότητα 144.950 που χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική οδός για όσους θέλουν να συνδεθούν με το Packet Cluster της Ε.Ε.Ρ. SZ1SV αλλά δεν το ακούν απ’ ευθείας στο 144.875.
Με τις πιο κάτω εντολές μπορείτε να έχετε εικόνα για την απόδοση των link η να δείτε τι ακούει ο κάθε σταθμός. Αν έχετε απορίες η ερωτήματα μπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση digital@raag.org και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.
 
Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις θεωρούμε ότι έχετε συνδεθεί με έναν από τους τερματικούς σταθμούς (J41UAA, J43UAD, J44UAA) και είστε στο σημείο που δέχονται την εντολή σας (prompt) που είναι το σύμβολο =>
 
=>mh
 
 p:call               - date                time                rxbytes
 1:SV1IW         08.09.06          17:22:31          299884
 1:J43UAD       08.09.06          17:22:00          775383
 1:J44UAA       08.09.06          17:09:27          1698308
 1:SZ1SV         08.09.06          16:37:22          832427
 0:SV8EUX     08.09.06          16:35:13          7482
 0:SV1JG         08.09.06          14:13:25          32939
 1:SV1ELF      07.09.06          19:47:03          90
 0:SV1SB       07.09.06          18:45:28          2337
 0:SV1BSX     07.09.06          17:20:44          261
 0:SV1VS         07.09.06          17:11:42          51876
 1:SV1IW-3     07.09.06           12:23:38          112
 0:SV1CEI      06.09.06          15:37:42          2607
 0:SV1CIV        06.09.06          09:56:19          150
 0:SV1CNS     06.09.06          07:24:54          13049
 0:SV1GSV     05.09.06          08:27:23          5195
 0:SV1BFW    04.09.06          20:01:54          729
 0:SV1EMX      03.09.06          20:00:26          5548
 0:SV1EMX      03.09.06          20:00:26          5548
 0:SV3RF        03.09.06          04:49:39          1155
 0:SV1XV         02.09.06          07:38:06          129
 
=>
 
 
Η πιο πάνω εντολή mh μας δείχνει τους σταθμούς που έχουν ακουστεί από τον κόμβο, την ημερομηνία και ώρα τελευταίας λήψης και τα byte που έχουν ληφθεί.
 
-
=>po
 
po name            interface           baud    txd    per w dup dam duo con          bit/s
 
 0 1200            0 SCC1 AX25      1200    350  81 7   0   0        0         0            6
 1 9600            0 SCC2 AX25      9600    250  80 7   0   0        0          3          53
=>
 
Η πιο πάνω εντολή po μας δείχνει τα διαθέσιμα ports (πόρτες) με την ονομασία τους την αντίστοιχη ταχύτητα λειτουργίας και άλλες παραμέτρους όπως το txd το persistence την κατάσταση dama και τέλος την ταχύτητα χρήσης (μέσος όρος) σε bit/second.
-
 
=>stat
Uptime (  8d 08h)
 
Value                                        |    now|    min|   max|
nodes                                      |        4|        2|        4|
destinations                              |        1|        0|        1|
users                                        |        1|        0|       10|
L7 connects                             |        1|        0|       17|
L4 connects                             |        0|        0|       12|
L2 connects                             |        3|        0|         7|
!free users                               |       29|     20|       30|
!free L7 connects                     |       55|     39|       56|
!free L4 connects                     |       20|       8|       20|
!free L2 connects                     |       17|     13|       20|
free buffers                               |     184|   111|     184|
!free memory                           | 10016|   840| 35744|
!used memblocks                    |       25|     21|       43|
!process switch [hz]               |   5756| 5564|   6035|
!timer accuracy                        | 60000|60000|60010|
Bit/s (MAC)                             |       72|        0|   1900|
=>
 
Η πιο πάνω εντολή stat μας δείχνει κατ’ αρχήν πόσες μέρες ο κόμβος λειτουργεί χωρίς να έχει γίνει reset από όλες της αιτίες (διακοπή ρεύματος, software crash κ.τ.λ.) και αμέσως μετά στατιστικά στοιχεία από εσωτερικές παραμέτρους που αφορούν  κόμβους όπως: μέγιστο – ελάχιστο, αριθμό άλλων κόμβων και την τωρινή κατάσταση. Με τον ίδιο τρόπο δείχνει χρήστες, προορισμούς, συνδέσεις στα διάφορα επίπεδα του πρωτοκόλλου, κατάσταση της μνήμης, ακρίβεια του ρολογιού συγχρονισμού και ταχύτητα σε bit/second
-
 
=>n
 
athnde:J41UAA     tgtnde:J43UAD     pilnde:J44UAA           :SZ1SV
 
=>
 
Η πιο πάνω εντολή n μας δείχνει πόσοι κόμβοι συμμετέχουν συνολικά στο δίκτυο και τα ονόματα τους. Με την εντολή C name μπορείτε να συνδεθείτε μαζί τους.
-
 
=>n j43uad
 
routing tgtnde:J43UAD v J43UAD
 
> J43UAD    J43UAD    218/6   9.84s  2 hops
 
=>
*** route: J41UAA J43UAD* J41UAA
 
=>
 
Η πιο πάνω εντολή n j43uad μας δείχνει πόσα βήματα (hop) μακριά βρίσκεται αυτός ο συγκεκριμένος κόμβος, πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για επιτυχή ανταλλαγή πακέτου και ποια είναι η ακολουθούμενη διαδρομή
-
 
=>n < j43uad
 
tgtnde:J43UAD      9.84
=>
 
Η πιο πάνω εντολή n < j43uad μας δείχνει ……………………….
-
 
=>n *
 
athnde:J41UAA     6/250 tgtnde:J43UAD     6/213 pilnde:J44UAA     6/150
      :SZ1SV      6/123
=>
 
Η πιο πάνω εντολή n * μας δείχνει ……………………….
 
-
 
=>link
 
Link to               dst  Q/T    rtt       tx     connect    tx   rx           txq/rxq  rr+%  bit/s
 
 1:J44UAA       1 I 289 160/372   1       21m 07s  1.1K 1.0K    100/100  81.8     14
 1:J43UAD       1 I  92 113/71      0       8h 21m   22K  25K     98/96      61.6     13
 
=>
 
Η πιο πάνω εντολή link μας δείχνει στοιχεία από τα εν χρήσει link και χαρακτηριστικά ποιότητας ζεύξης όπως:
rtt (round trip time) ο χρόνος αποστολής και επιβεβαίωσης πακέτου
connect ο χρόνος σύνδεσης
tx rx τι όγκος πληροφοριών μετακινήθηκε σε kbyte
txq/rxq η ποιότητα επικοινωνίας στον πομπό και τον δέκτη
rr+%
bit/s ταχύτητα σε bit ανά δευτερόλεπτο
 
-
=>bbs
 
Welcome to TNC3BOX. Logins: 1
Hello Manos, last login was Sat Apr 29 22:56:20 2006
 
 
no mails for SV1IW.
 
(SV1IW) SV1IW de J41UAA>
 
Η πιο πάνω εντολή bbs αφορά την χρήση του μικρού ενσωματωμένου ταχυδρομείου (mailbox, bulletin board system) που έχει ο κάθε κόμβος. Να σημειωθεί ότι οι κόμβοι δεν προωθούν τα μηνύματα, ο αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί στον κόμβο που του έχουμε αφήσει το μήνυμα και να το διαβάσει μόνος του. Εντολή αποσύνδεσης και στο BBS και από το σύστημα γενικότερα η εντολή “Q” Quit.
-