ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
Ο μήνας Οκτώβριος μας περιορίζει σε δύο (2) δυνατά Contest.
 
Οκτώβριος 2010
 
3ο Σαββατοκύριακο 15 & 16 Οκτωβρίου,
 
Worked All Germany Contest  
Σε αυτό το Contest, δουλεύουμε ΜΟΝΟ Γερμανικούς σταθμούς για 24 ώρες.
Διάρκεια: Από 1500Z, 16 Οκτ. έως 1459Z, 17 Οκτ. 2010
Mode: CW & SSB  
Bands: 80, 40, 20, 15, 10m  
Κατηγορίες: Ένας χειριστής CW με μικρή ή με μεγάλη ισχύ εξόδου. (Single Op CW)
Πολλοί χειριστές ΜΟΝΟ Mixed με μικρή ή με μεγάλη ισχύ εξόδου.( Multi Op Mixed)
Ισχύς:  Μεγάλη ισχύς (HP): Περισσότερο από 100Watt έως την νόμιμη επιτρεπομένη ανά χώρα ισχύ,  Κανονική Ισχύς (LP): Μέχρι 100W,  QRP: Μέχρι 5W
Ανταλλαγή αναφοράς:  RS(T) + Serial Number ξεκινώντας από 001
Γερμανικοί σταθμοί & μέλη της DARC, RS(T) + DOK (εδαφικός κωδικός-περιοχή)
Γερμανικοί σταθμοί μη μέλη της DARC, RS(T) +  "NM"
Κάθε σταθμό μπορούμε να τον δουλέψουμε σε κάθε μπάντα, μόνο σε ένα mode.
Βαθμολογία: Για όλους τους συμμετέχοντες τρείς (3) βαθμοί για κάθε QSO με Γερμανικό σταθμό
Γερμανικοί σταθμοί: Ένας (1) βαθμός για κάθε QSO με Γερμανικό σταθμό, τρείς (3) βαθμοί για κάθε QSO με μη Γερμανικό σταθμό και πέντε(5) βαθμοί για κάθε DX QSO
Πολλαπλασιαστές (Multipliers): Κάθε διαφορετικός Γερμανικός εδαφικός κωδικός (περιοχή) ανά μπάντα και οι Γερμανικοί σταθμοί: Κάθε χώρα DXCC ανά μπάντα
Σκόρ: Το σύνολο των βαθμών από τα QSO points x το σύνολο των multipliers.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
 
 
5ο Σαββατοκύριακο 30 & 31 Οκτωβρίου,
 
CQ Worldwide DX Contest, SSB
Ξεκουραστείτε για να έχετε δυνάμεις και προετοιμαστείτε κατάλληλα για το ΜΕΓΑΛΟ Contest των Contest, διότι πρέπει να αντέξετε 48 ολόκληρες ώρες, εάν θέλετε να λάβετε σοβαρά μέρος.
Ένα από τα κορυφαία Παγκόσμια Contest, και ένα από τα Contest που μετράνε για τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των Ραδιοερασιτεχνών, το WRTC οι οποίοι θα γίνουν το 2014 στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Νέα Αγγλία (New England).
Είναι International Contest. Δηλαδή, όλοι δουλεύουν όλους
 
Διάρκεια: Από 0000Z, 30 Οκτ. έως 2359Z, 31 Οκτ. 2010
Mode: SSB
Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m  
Κατηγορίες:
  1. Ένας χειριστής (Single Op) σε μία μπάντα ή σε όλες τις μπάντες (QRP ή Low ή High Power), χωρίς βοήθεια πχ internet, cluster, packet, skimmer
  2. Ένας χειριστής (Single Op) σε μία μπάντα ή σε όλες τις μπάντες (QRP ή Low ή High Power), με βοήθεια. Internet, cluster, packet, skimmer
  3. Πολλοί χειριστές (Multi-Operator) Μόνο σε όλες τις μπάντες.
    α.   Με ένα Π/Δ, (Single Transmitter, MS), με μόνο ένα σήμα στον αέρα. Επιτρέπεται η χρήση και δεύτερου σταθμού για να κάνει ΜΟΝΟ πολλαπλασιαστές (multiplier). Ο δεύτερος σταθμός απαγορεύεται να κάνει CQ. Σε περίπτωση QSO που δεν είναι multiplier, υποχρεωτικά παραμένει στην ίδια μπάντα για 10 λεπτά. Διαφορετικά θα πάει στην κατηγορία του Μ2.
β.   Με δύο Π/Δ, (Two Transmitter, M2), με δύο σήματα στον αέρα. Και οι δύο σταθμοί δουλεύουν κανονικά αλλά διατηρούν διαφορετικό ημερολόγιο. Στην αποστολή των ημερολογίων σε Cabrillo format, πρέπει να φαίνεται ποιος σταθμός έκανε ποιά QSO. Κάθε σταθμός έχει το δικαίωμα 8 αλλαγών μπάντας εντός μιας ωρολογιακής ώρας.
γ.   Με πολλούς Π/Δ, (Multi-Transmitter, MM): Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό χρήσης των Π/Δ
δ.   Xtreme Contesting,  Είναι καινούρια ειδική κατηγορία. Λεπτομέρειες για αυτή την κατηγορία στο Link: http://www.cqww.com/CQ_WW_Xtreme_Rules.pdf
ε.   Ομαδική κατηγορία (Team Contesting). Σε αυτή την κατηγορία, 5 ραδιοερασιτέχνες που μετέχουν στην κατηγορία ένας χειριστής, (Single Op) ενώνουν τα ημερολόγια τους και τα καταθέτουν για έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία τους σαν ένας χειριστής (Single Op).

Ισχύς: High Power: 1500 watts ή την νόμιμη επιτρεπομένη ανά χώρα ισχύ.
Low Power: 100 watts και QRP: 5 watts  
Ανταλλαγή αναφοράς: Δίνουμε RS + ζώνη CQ(20 για την Ελλάδα). Ο κάθε σταθμός δουλεύεται μια φορά ανά μπάντα.
Πολλαπλασιαστές(Multipliers):
Υπάρχουν δύο(2) multipliers. Ένα για κάθε ζώνη και ένα για κάθε χώρα DXCC ανά μπάντα. Με τη χώρα μας, μπορούμε να κάνουμε επαφή για το multiplier της χώρας μας και της ζώνης. Δεν παίρνουμε πόντους.
Βαθμολογία: Ένας (1) πόντος για κάθε QSO με σταθμό στην ίδια Ήπειρο.
Τρείς (3) πόντοι για κάθε QSO με χώρα από άλλη Ήπειρο.
Μηδέν (0) πόντοι για QSO με την χώρα μας η οποία μετράει μόνο σαν multiplier.
Σκόρ:Το σύνολο των QSO πόντων x το σύνολο των multiplier.
Αποστολή ημερολογίων:  E-mail logs to:ssb[at]cqww[dot]com  το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2010.
Τα χειρόγραφα ημερολόγια (εάν υπάρχουν) τα στέλνουμε στην διεύθυνση:
CQWW SSB
CQ Magazine
25 Newbridge Road
Hicksville, NY 11801
USA  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
 
 
See you on the air.
73, de SV1RP, Γεώργιος Βλαχόπουλος
Έφορος Επιτροπής Διαγωνισμών & Βραβείων Ε.Ε.Ρ.