Αρχική  / D STAR Έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες για τον ραδιοερασιτέχνη! / Εντολές για χρήστες των Gateway της Ε.Ε.Ρ.
Εντολές για χρήστες των Gateway της Ε.Ε.Ρ.

Ευκολία στην χρήση με το καινούργιο εργαλείο σύνδεσης στο SV1P 30/1/2013

Το εργαλείο  για τα ICOM Gateways σχεδιάστηκε με σκοπό να απλοποιήσει και να εμπλουτίσει την εμπειρία του τελικού χρήστη. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις εντολές από τις παλιές εφαρμογές όπως το  dextra και το  dplus και εκείνες από το καινούργιο εργαλείο του SV1P

 

Operation

dplus

dextra

FREE STAR*

DTMF

Link to REF001C

URCALL=REF001CL

N/A

URCALL=REF001CL

*00103

Link to REF016B

URCALL=REF016BL

N/A

URCALL=REF016BL

*01602

Link to XRF005B

N/A

URCALL=XRF005BO

URCALL=XRF005BL

#00502

Link to XRF021B

N/A

URCALL=XRF021BO

URCALL=XRF021BL

#02102

Link to DCS006B

N/A

N/A

URCALL=DCS006BL

D00602

Link to DCS006K

N/A

N/A

URCALL=DCS006KL

D00611

Query Link Status

URCALL= -I

URCALL= -Z

URCALL= -I

99

Unlink

URCALL= -U

URCALL= -X

URCALL= -U

73

Echo Test

URCALL= -E

N/A

URCALL= -E

N/A

 

Σημειώσεις:

Οι παύλες στον πίνακα αντιστοιχούν σε ένα  διάστημα “ “ (space). Για παράδειγμα για να δεις την κατάσταση του επαναλήπτη βάλε στο URCALL <7 διαστήματα> με το γράμμα ‘I’ στην 8η θέση.

Η σύνταξη στους τόνους DTMF αποτελείται από ένα αρχικό  * για REF reflectors, # για XRF reflectors, και  D για DCS reflectors.  Τα επόμενα 3 ψηφία αφορούν τον reflector στον οποίο επιθυμείτε την σύνδεση (π.χ., 005 αντιστοιχεί στον reflector 005).  Τα δύο τελευταία νούμερα αφορούν το κανάλι του reflector π.χ. Channel – 01 αντιστοιχεί στο A, 02 στο B … και το 26 αντιστοιχεί στο Z.

 

Προσοχή οι πιο κάτω εντολές ενδέχεται να μην λειτουργού όλες

Οι εντολές έχουν πάντα την ίδια σύνταξη με μικρές εξαιρέσεις και αφορούν μόνο το πρώτο πεδίο (UR),
Προσοχή τα πεδία είναι πάντα 8!
 
π.χ.
 
UR:   SV1P  AX   
RPT1:SV1P   B
RPT2:SV1P   G   
MY:   SV1XXX     
 
Εντολές:    
  1. UR:   SV1P  AX: Έλεγχος δραστηριότητας. Αναφέρει με μήνυμα τον τελευταίο RF χρήστη
  2. UR:   SV1P  CX: Έλεγχος registration και αναφορά τελυταίας θέσης εκπομπής
  3. UR:   SV1P  LX: Σύνδεση άμεσα στο τελυταίο reflector που ακούστηκε
  4. UR    SV1P  UX: Αναφορά τελευταίας επανεκίνησης και μέγιστο φορτίο CPU
  5. UR    SV1P   D:  Αναφέρει την κατάσταση Σποραδικού Ε από το site του DX-Robot
  6. UR    SV1P   E:  Επαναλαμβάνει την τελευταία σας εκπομπή και ελέγχετε την πρόσβαση
  7. UR    SV1P   I:   Αναφέρει τα στοιχεία του επαναλήπτη 
  8. UR    XRF001AO Κάνε σύνδεση στο πειραματικό reflector 001 A

 

Για τα πειραματικά reflector συνδέεστε με τελευταίο το γράμμα "O" και αποσυνδέεστε με το γράμμα "Χ" στην 8η θέση!