ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

1ο Σαββατοκύριακο 3 & 4 Ιουλίου

Οπαδοί του RTTY ακονίστε τα πληκτρολόγια σας διότι ή DARC διοργανώνει το DL-DX RTTY Contest από 11:00 UTC Σαββάτου έως 11:00 UTC της Κυριακής.
Τα mode που χρησιμοποιούμε είναι RTTY-PSK31-PSK63.
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Εξαιρούνται, όπως πάντοτε, οι μπάντες WARC.

Κατηγορίες
1. Single Operator, Δηλαδή ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες  24 ώρες
2. Single Operator, Δηλαδή ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες μέχρι 6 ώρες συμμετοχής.. Οι ώρες μη λειτουργίας να είναι μεγαλύτερες της μίας (60 λεπτών).
3. Single Operator, Δηλαδή ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες  24 ώρες, με κεραία δίπολο ή Ground Plane.
4. Single Operator, Δηλαδή ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες μέχρι 6 ώρες συμμετοχής. Οι ώρες μη λειτουργίας να είναι μεγαλύτερες της μίας (60 λεπτών). με κεραία δίπολο ή Ground Plane.
5. Multi/Single,, Δηλαδή πολλοί χειριστές, ένας Π/Δ σε όλες τις μπάντες 24 ώρες.

Ανταλλαγή αναφοράς: RS(T)+Serial Number ξεκινώντας από 001

Βαθμολογία: QSO με Ευρωπαϊκό σταθμό μετράει 10 πόντους, και για μη Ευρωπαϊκό 15 πόντους.
QSO με σταθμό από την χώρα σου 5 πόντους, QSO με Γερμανικό σταθμό μετράει επιπλέον 3 πόντους(Δηλαδή 13 πόντους)

Πολλαπλασιαστές: Κάθε DXCC χώρα μετράει σαν πολλαπλασιαστής(Multiplier) μία φορά ανά μπάντα. Επιπλέον σαν multiplier μετράνε όλες οι εδαφικές περιοχές των VK, VE, JA και W σε κάθε μπάντα. (W1, WA4, JA2, VK4).

Δεν ισχύει ο περιορισμός των 15 λεπτών στην αλλαγή μπάντας.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
http://drcg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36&lang=enΕπίσης το 1ο Σαββατοκύριακο 3 & 4 Ιουλίου έχουμε και το Ελληνικό VHF Contest, που διοργανώνετε από το Aegean DX Group.
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 48ωρο από 0000/3 Ιουλίου έως 2359/4 Ιουλίου.
Σαν VHF Contest οι συχνότητες λειτουργίας είναι από 6m και επάνω.
Τα mode λειτουργίας είναι όλα, CW-SSB-RTTY-DIGITAL-FM
Κατηγορίες χειριστών είναι όλες, Ένας χειριστής ή πολλοί χειριστές.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
http://www.5-9report.gr/Ακόμη στο 1ο Σαββατοκύριακο 3 & 4 Ιουλίου και από 06:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. (30 ώρες), οι κυνηγοί των Φάρων, δηλαδή το WLOTA Award, διοργανώνουν το World LightHouse On The Air Contest

Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Εξαιρούνται οι μπάντες WARC, όπως σε όλους τους διαγωνισμούς.

Τα mode λειτουργίας είναι CW, SSB και DIGITAL

Κατηγορίες
1. Expeditions σε WLOTA Φάρο, μέχρι 6 ώρες συμμετοχής.
2. Expeditions σε WLOTA Φάρο, από 6 μέχρι 30 ώρες συμμετοχής.
3. Single Operator, Δηλαδή ένας χειριστής, μέχρι 30 ώρες συμμετοχής
4. Multi Operator, Δηλαδή πολλοί χειριστές, μέχρι 30 ώρες συμμετοχής.

Ανταλλαγή αναφοράς: RS(T)+Serial Number ξεκινώντας από 001, και όσοι εκπέμπουν από Φάρο επιπλέον δίνουν και τον WLOTA αριθμό Φάρου

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
http://www.wlota.com/rulec.htm
2ο Σαββατοκύριακο 10 & 11 Ιουλίου

IARU HF World Championship 2010
Το Contest που όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία. Όπως και κάθε χρονιά το 2ο Σαββατοκύριακο Ιουλίου
Το Contest που θα συμμετέχει και η Ελλάδα με 12 σταθμούς και περισσότερους από 20 χειριστές όλο το 24ωρο, από 12:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. SSB – CW.
Περιμένουμε όλους τους Ελληνικούς σταθμούς να μας καλέσουν και να μας δώσουν πολύτιμους πόντους

Κατηγορίες


1. Single Operator, (Τρείς κατηγορίες ανάλογα την ισχύ εξόδου)
Ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες σε CW ή SSB ή MIXED (CW-SSB), με ισχύ μέχρι 100watt ή 500watt (Τόσα επιτρέπει η Ελληνική Νομοθεσία και η άδειά μας) ή QRP μέχρι 5Watt. Απαγορεύεται η χρήση packet

2. Multi/Single,
α. Πολλοί χειριστές, ένας Π/Δ σε όλες τις μπάντες σε μόνο MIXED mode (CW-SSB).
β. Εάν κάνει αλλαγή μπάντας ή mode υποχρεούται να παραμείνει 10 λεπτά στην νέα μπάντα ή στο mode(ισχύει ο περιορισμός των 10 λεπτών).
γ. Απαγορεύεται η χρήση δεύτερου Π/Δ για συλλογή multiplier (πολλαπλασιαστές).

3. Σταθμοί HQ, μέλη της IARU
α. Μπορούν να έχουν ταυτόχρονα στον αέρα 12 σταθμούς. (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone).
β. Όλοι οι συμμετέχοντες σταθμοί να είναι στην ίδια ITU ζώνη.

Ανταλλαγή αναφοράς:
α. Τα HeadQuarter στέλνουν RS(T)+ την σύντμηση της Ένωσης της χώρας του (ΠΧ Η Ελλάδα δίνει 59(9)+ RAAG).
β. Όλοι οι άλλοι σταθμοί δίνουν RS(T)+ITU ζώνη (ΠΧ 28 για την Ελλάδα)
γ. Ο κάθε σταθμός μπορεί να δουλευτεί μια φορά σε κάθε μπάντα ή σε κάθε mode.
δ. Οι MIXED σταθμοί μπορούν να δουλέψουν τον ίδιο σταθμό και SSB και CW.

Βαθμολογία
α. Επαφή με σταθμό στην ίδια ζώνη με εσένα, έστω και σε διαφορετική ήπειρο, ένα (1) βαθμός
β. Επαφή με σταθμό στην ίδια ήπειρο με εσένα, αλλά σε διαφορετική ζώνη τρείς (3) βαθμοί.
γ. Επαφή με σταθμό σε διαφορετική ήπειρο με εσένα, και σε διαφορετική ζώνη πέντε (5) βαθμοί

Πολλαπλασιαστές (Multipliers)
Ο συνολικός αριθμός των ITU ζωνών + όλους τους HQ σταθμούς που δουλέψαμε ανά μπάντα (όχι ανά mode)

Σκόρ
Οι πόντοι από τα QSO x multiplier

Αποστολή Ημερολογίων
Όχι αργότερα των 30 ημερών από την λήξη του contest. Δηλαδή μέχρι τις 1200 / 12 Αυγούστου 2010, σε μορφή Cabrillo. Είναι ενσωματωμένη σε όλα τα προγράμματα των contest.

Περισσότερες λεπτομέρειες στa Link
http://www.wrtc2010.ru/?id=21
http://www.iaru.org/contest.html3ο Σαββατοκύριακο 17 & 18 Ιουλίου

The 2010 CQ World-Wide VHF Contest
Διοργανώνεται από το περιοδικό CQ και διαρκεί από 18:00 UTC Σαββάτου έως 21:00 UTC της Κυριακής. (27 ώρες),
Όλοι δουλεύουν όλους, δηλαδή International, στους 50MHz (6m) και 144MHz (2m)

Κατηγορίες
1. Single/Single, ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε μία μπάντα.
2. Single/All, ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες.
3. Single/All/QRP, ένας χειριστής, με ένα Π/Δ σε όλες τις μπάντες με ισχύ έως 10Watt.
4. Multi operator πολλοί χειριστές, με έναν ή δύο Π/Δ ταυτόχρονα και στις δύο μπάντες

Ανταλλαγή αναφοράς: Δεν χρειάζεται ανταλλαγή RS(T). Το μόνο που ανταλλάσουμε είναι το Grid Locator με 4 γράμματα-αριθμούς. ΠΧ KM27 ή KM08
Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
http://www.cqww-vhf.com/rules.htm4ο Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιουλίου

Το καλοκαιρινό Islands on the Air (IOTA) Contest 2010 που διοργανώνεται από την RSGB, πάντοτε το τελευταίο Σ/Κ Ιουλίου.
Είναι word-wide contest, δηλαδή όλοι δουλεύουν όλους. Σε αυτό το contest πολλοί Ραδιοερασιτέχνες μετακινούνται και ενεργοποιούν νησιά, μικρά ή μεγάλα, κάνοντας ταυτόχρονα και τις διακοπές τους.
Η Ελλάδα μας, προσφέρεται και είναι ο ιδανικός τόπος για τέτοιου είδους αποστολών ή DxPedition. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος και οι σταθεροί σταθμοί ασυρμάτου.

Ο διαγωνισμός αρχίζει το Σάββατο από 12:00 UTC έως την Κυριακή:12:00 UTC .
Τα mode λειτουργίας είναι CW - SSB και MIXED.
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Εξαιρούνται φυσικά οι μπάντες WARC, που δεν τις χρησιμοποιούμε σε κανέναν διαγωνισμό (12m-17m-30m)
Οι κατηγορίες χειριστών είναι οι κλασικές: Ένας χειριστής ένας Π/Δ, Πολλοί χειριστές ένας ή πολλοί Π/Δ.
Στην ανταλλαγή αναφοράς δίνουμε RS(T)+Serial Number ξεκινώντας από 001, και όσοι ευρίσκονται σε κάποιο νησί δίνουν και τον αριθμό ΙΟΤΑ του νησιού. ΠΧ Από την Ρόδο ο χαριστής θα δώσει 59(9)+001+EU001Το ίδιο 4ο Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιουλίου ένα ακόμη contest στον αέρα.
Οι Ραδιοερασιτέχνες της Barcelona διοργανώνουν το EADX 6M CONTEST 2010,
από 14:00 UTC Σαββάτου έως 14:00 UTC της Κυριακής..
Εκπέμπουμε μόνο στα 6m σε mode CW η SSB
Είναι International που σημαίνει ότι όλοι δουλεύουν όλους.
Δίνουμε και παίρνουμε RST+Serial Number (από 001)+ 6ψήφιο QTH Locator.
Ένας σταθμός μπορεί να δουλευτεί μόνο μία φορά, ανεξάρτητα το mode (CW-SSB)
Το σκορ υπολογίζετε με την απόσταση. 1 πόντος ανά χιλιόμετρο
Οι κατηγορίες χειριστών είναι οι κλασικές: Single & Multi operator
Αποστολή ημερολογίων το αργότερο 15 Αυγούστου.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link:
http://www.sk3bg.se/contest/pdf/EADX6M2009Ingles.pdfSee you on the air.
73, de SV1RP, Γεώργιος Βλαχόπουλος
Έφορος Επιτροπής Διαγωνισμών & Βραβείων Ε.Ε.Ρ.