ΜΑΙΟΣ 2010

ΜΑΙΟΣ 2010
 
1ο Σαββατοκύριακο 1 & 2 Μαίου,
Καλό μήνα λοιπόν με το ARI International DX Contest, από 20:00 UTC Σαββάτου έως 20:00 UTC της Κυριακής. Είναι σε όλα το mode, CW-SSB-RTTY ή MIXED.
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 160m και για το RTTY από τα 10m έως τα 160m. Δεν δουλεύουμε τις WARC μπάντες, όπως και δεν τις χρησιμοποιούμε σε κανέναν διαγωνισμό.
Είναι International που σημαίνει ότι όλοι δουλεύουν όλους. Εμείς δίνουμε και παίρνουμε RS(T)+Serial Number και οι Ιταλικοί σταθμοί εκτός του RS(T)+Serial Number δίνουν και την περιοχή τους.(Province)
Περισσότερες λεπτομέρειες στο  Link: 
 
2ο Σαββατοκύριακο 8 & 9 Μαίου,
Α. Πάντοτε το 2ο Σαββατοκύριακο του Μαΐου είναι το CQ-M International DX Contest, από 12:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. Είναι σε mode, CW-SSB ή MIXED.
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 160m. Και εδώ επίσης δεν δουλεύουμε τις WARC μπάντες, και αυτό είναι International που σημαίνει ότι όλοι δουλεύουν όλους. Δίνουμε και παίρνουμε RS(T)+Serial Number.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο  Link: http://www.cq-m.andys.ru/rules_eng.html
 
Β. Επίσης για τους λάτρεις του RTTY έχουμε το Alessandro Volta RTTY DX Contest, από 12:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. Είναι μόνο σε RTTY mode,
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Και εδώ επίσης δεν δουλεύουμε τις WARC μπάντες. Δίνουμε και παίρνουμε RST+Serial Number+CQ Zone.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο  Link: http://www.contestvolta.com/44volta-e.pdf
 
 
3ο Σαββατοκύριακο 15 & 16 Μαίου,
Μόνο σε CW το His Majesty The King of Spain Contest, από 12:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Και εδώ επίσης δεν δουλεύουμε τις WARC μπάντες.
Εμείς δίνουμε και παίρνουμε RST+Serial Number και οι Ισπανικοί σταθμοί εκτός του RST+Serial Number δίνουν και την περιοχή τους.(Province)
Περισσότερες λεπτομέρειες στο  Link:
 
 
4ο Σαββατοκύριακο 22 & 23 Μαίου,
 
Το Ευρωπαϊκό PSK CLUB, διοργανώνει για τους οπαδούς του PSK το EU PSK DX Contest. από 12:00 UTC Σαββάτου έως 12:00 UTC της Κυριακής. Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m και είναι μόνο σε BPSK63 mode. Όλοι οι Ευρωπαϊκοί σταθμοί δίνουν RST+
 
All EU stations should send signal report plus EU Area Code (example for County of Lika-Senj, Croatia: 599 HR01-008)
Περισσότερες λεπτομέρειες στο  Link:
 
 
5ο Σαββατοκύριακο 29 & 30 Μαίου,
 
Αυτό που όλοι οι φανατικοί του CW περιμένουν. Το ένα και μοναδικό CQ WW WPX Contest, για γρήγορους χειριστές με περίσσια υπομονή και ατσαλένια νεύρα, αλλά και για πιο αργούς που αγαπούν το «κλειδί». Η διάρκειά του είναι 48 ώρες για τους Multi operators και μέχρι 36 ώρες για τους Single operators. Για περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την άριστη μετάφραση του Κωνσταντίνου SV1DPI στο Link : http://www.cqwpx.com/rules_el.htm
 
Καιρός δεν ήταν να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει δυναμική παρουσία σε όλους τους διαγωνισμούς!!!