Δωρεά υπέρ στέγης
Την Τετάρτη 24/10/2012 έγινε επιτέλους απτή πραγματικότητα το όνειρο εκατοντάδων μελών της Ε.Ε.Ρ. τα τελευταία 35 χρόνια: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Ένωσης, ο Πρόεδρος Μανώλης Δαρκαδάκης SV1IW και ο Γενικός Γραμματέας Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER υπέγραψαν το συμβόλαιο αγοράς των νέων μας γραφείων!

Από τις δωρεές υπέρ στέγης, που είχαν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, και μετά την καταβολή των νομίμων επιβαρύνσεων (φόρος μεταβίβασης, εγγραφή στο υποθηκοφυλάκειο, δικηγορική αμοιβή κλπ.), έχει μείνει ένα ποσό, που μόλις που επαρκεί για την πραγματοποίηση των πιο απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης και επισκευής του χώρου.

Καλούμε, λοιπόν, τα μέλη μας να ενισχύσουν το λογαριασμό υπέρ στέγης με οποιοδήποτε ποσό έχουν τη δυνατότητα, όσο μικρό και αν είναι αυτό. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις εργασίες διαμόρφωσης, προσφέροντας στα μέλη μας ένα χώρο αντάξιο της ιστορίας της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και τιμώντας έτσι όλους αυτούς, που μέσα σ’ αυτά τα 54 χρόνια συνέβαλαν στην εξέλιξη του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας.

Η δωρεά σας μπορεί να γίνει με καταβολή απευθείας στο ταμείο, μέσω ταχυδρομικής επιταγής (Ε.Ε.Ρ., Τ.Θ. 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ) ή και μέσω PAYPAL (www.raag.org, στην αρχική οθόνη κάτω δεξιά, για δωρεές ύψους € 20, € 50, € 100). Αν διαλέξετε έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μετά με φαξ (210-522.6505) ή e-mail raag-hq[at]raag.org), ώστε να μεταφέρουμε τα ποσά αυτά στον ειδικό λογαριασμό «υπέρ στέγης» και να εκδώσουμε τη σχετική απόδειξη.

Η Ένωση περιμένει την ενίσχυσή σου.

ΔΩΡΕΑ 20 ΕΥΡΩ

ΔΩΡΕΑ 50 ΕΥΡΩ

ΔΩΡΕΑ 100 ΕΥΡΩ

Θυμηθείτε να μας ενημερώσετε με e-mail στο raag-hq[at]raag.org ή με fax στο 210-5226505)