Αρχική  / Δραστηριότητες / Βραβεία / Orient Express Award
Orient Express Award

ΓΕΝΙΚΑ
Το βραβείο απευθύνεται σε ραδιοερασιτέχνες ή ακροατές, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένες επαφές με σταθμούς από όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις (34 συνολικά) που περνούσε το τραίνο η τουλάχιστον με  16 από αυτές κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.

 Athens (SV1)
 Basel (HB9)
 Belgrade (YU)
 Berlin (DL)
 Brussels (ON)
 Bucharest (YO)
 Budapest (HA)
 Calais (F)
 Chur (HB9)
 Cologne (DL)
 Constantinople (Istanbul) (TA2)
 Dijon (F)
 Frankfurt (DL)
 Giurgiu (LZ)
 Innsbruck (OE)
 Lausanne (HB9)
 London (G)
 Milan (I)
 Munich (DL)
 Nis (YU)
 Oostende (ON)
 Paris (F)
 Plovdiv (LZ)
 Prague (OK)
 Ruse (LZ)
 Sofia (LZ)
 Strasburg (F)
 Trieste (I)
 Thessalonica (SV2)
 Varna (LZ)
 Venice (I)
 Vienna OE)
 Zagreb (YU)
 Zurich (HB9)

Υπολογίζονται μόνο οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1958.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το βραβείο δίδεται για επαφές, οι οποίες έγιναν σε CW, SSB, Digital  ή Mixed Mode.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το βραβείο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Α’ κατηγορία: Επαφές με 34 πόλεις (όλες) .

Β’ κατηγορία: Επαφές με 16 πόλεις κατ’ ελάχιστο από τον πιο κάτω πίνακα.

Και για τις δύο κατηγορία δίδεται δίπλωμα.

Απαιτείται μια λίστα με όλα τα στοιχεία των επαφών, επικυρωμένη από τον Award Manager της εθνικής Ένωσης η δύο αδειούχους ραδιοερασιτέχνες.

Το αντίτιμο και για τις δύο κατηγορίες είναι 10 Ευρώ η 10 IRC’s.

Η διεύθυνση για την υποβολή της λίστας (ή των καρτών) είναι:

RAAG, AWARD MANAGER

P.O.BOX 3564

102 10 ATHENS

GREECE