Αρχική  / Δραστηριότητες / Βραβεία / Athens Summer Olympic Games Award 2004
Athens Summer Olympic Games Award 2004

Γενικά:Το βραβείο απευθύνεται σε ραδιοερασιτέχνες ή ακροατές, οι οποίοι έχουν επαφές με διαφορετικούς Ελληνικούς σταθμούς για το διάστημα από 5 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2004. Επαφές με προθέματα J 4, SX , SY δίνουν 10 βαθμούς , με πρόθεμα SV 5 βαθμούς,, επαφή με το club station της Ε.Ε.Ρ. SZ 1 SV η SX 1 O 50 βαθμούς. Ειδικά για το club station SZ 1 SV η SX 1 O επαφές σε περισσότερες από μια μπάντες δίνουν extra 50 βαθμούς ( ανά μπάντα / ανεξαρτήτως mode ). Όλοι οι άλλοι σταθμοί μετράνε σαν 1 επαφή ανεξάρτητα από μπάντα/mode. Σταθμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του SVHAM Group ( Olympic countdown ) μετράνε σαν 1 σταθμός ανά call area, ( SX 9 A /99 /98./91 μετράνε σαν SX 9 A ).

Κανονισμοί: Το βραβείο δίδεται για επαφές, οι οποίες έγιναν σε CW , SSB , RTTY ή Mixed Mode και σε συχνότητες από 1.8 MHz - 50 MHz . 
 
Απαιτήσεις: Το βραβείο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο.

Χρυσό: Επαφές που αντιστοιχούν σε 500 βαθμούς. Το δίπλωμα απεικονίζει ανάγλυφη βάση κούρου με σκηνή ενός παιχνιδιού, προγόνου του σημερινού χόκεϊ, 510 π.Χ.

Αργυρό: Επαφές που αντιστοιχούν σε 350 βαθμούς. Το δίπλωμα απεικονίζει ανάγλυφη βάση κούρου με αγώνα πάλης, 510 π.Χ.

Χάλκινο: Επαφές που αντιστοιχούν σε 250 βαθμούς. Το δίπλωμα απεικονίζει ανάγλυφη βάση κούρου με δρομείς, 510 π.χ.

Απαιτείται μια λίστα με όλα τα στοιχεία των επαφών, επικυρωμένη από τον Award Manager της Εθνικής Ένωσης η δύο αδειούχους ραδιοερασιτέχνες. Το αντίτιμο και για τις τρεις κατηγορίες είναι 10 Ευρώ ή 10 IRC's. Η διεύθυνση για την υποβολή της λίστας (ή των καρτών) είναι:

RAAG, AWARD MANAGER
Τ.Θ. 3564
102 10 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ