Τελικά Αποτελέσματα

Ρόδος, 13/02/2017

Η Επιτροπή Διοργάνωσης του 6ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων, ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού, ανά κατηγορία συμμετοχής ως κάτωθι:

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοργάνωσης του 6ου Κυπέλλου της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας

73 από τη Ρόδο.

Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL

European Communications Manager - Greek Telegraphy Club

G.T.C. #028

GTC CW Cup Contest Manager