Υποβληθέντα Ημερολόγια
Λόγω του μικρού αριθμού εμπρόθεσμα υποβληθέντων ημερολογίων, δεν αναρτήθηκαν προσωρινά αποτελέσματα, ούτε αναλυτική αναφορά ελέγχου ημερολογίων.

Για το 6o GTC CW Cup, θα αναρτηθούν μόνο τα τελικά αποτελέσματα, για τις δύο κατηγορίες συμμετοχής.

73
Στάθης, SV5DKL
E.C.M. - G.T.C.
G.T.C. #028
G.T.C. CW Cup Manager