Κανονισμοί - Προϋποθέσεις
Μπορείτε να κατεβάσετε τους κανονισμούς του 6ου Κυπέλλου CW της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας σε μορφή .pdf από εδώ.